Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą

Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą

Czym są teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą?

To cykl spotkań organizowany średnio co dwa miesiące przez Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. Każde z nich trwa około godziny i jest podzielone na dwie części. Pierwsza z nich skupia się na prezentacji teoretycznych aspektów zarządzania kulturą lub wyników bieżących badań dotyczących sektora kultury. Natomiast w drugiej części odbywa się dyskusja z przedstawicielami organizacji kultury na temat możliwości przełożenia teorii na praktykę działań.  Dyskutujemy w konwencji Q&A.

Cykl ma na celu umożliwienie naukowcom popularyzacji wyników ich badań, zaznajomienie pracowników sektora kultury z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, zwiększenie wpływu badań naukowych na zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym ośrodków badawczych, poprzez ich większe możliwości wdrożeniowe.

Tematy spotkań zaplanowane w najbliższym czasie:

  • Zielona Instytucja Kultury – dlaczego warto i jak zajmować się kwestiami zmiany klimatu w miejscach kultury
  • Kontrola zarządcza w instytucjach publicznych jako narzędzie doskonalenia
  • Media społecznościowe w kulturze
  • Co może zrobić mała instytucja kultury aby stać się lepszym miejscem pracy? O ludziach, relacjach i tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy

Koordynatorka cyklu: Katarzyna Zięba

Realizacja projektów kulturalnych z wykorzystaniem Scruma
Co wiemy o zarządzaniu muzeami prywatnymi?
Zielona instytucja kultury
Artcoaching jako metoda rozwoju w sektorze kreatywnym i kultury
Równowaga organizacyjna w kulturze? Czym może być i jak do niej dążyć
Miasto jako łąka. O współzarządzaniu ekosystemem dziedzictwa
Kontrola zarządcza w instytucjach publicznych jako narzędzie doskonalenia
"Nie dotykać eksponatów!" czyli rodzina w instytucji kultury
O nas: o kobietach i o kulturze
Wolontariat - kulturalna rozgrzewka czy odgrzewany kotlet
Wykorzystanie czynnika instagrammability do promocji polskich muzeów