Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą

Czym są teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą?

To cykl spotkań organizowany średnio co dwa miesiące przez Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. Każde z nich trwa około godziny i jest podzielone na dwie części. Pierwsza z nich skupia się na prezentacji teoretycznych aspektów zarządzania kulturą lub wyników bieżących badań dotyczących sektora kultury. Natomiast w drugiej części odbywa się dyskusja z przedstawicielami organizacji kultury na temat możliwości przełożenia teorii na praktykę działań.  Dyskutujemy w konwencji Q&A.

Cykl ma na celu umożliwienie naukowcom popularyzacji wyników ich badań, zaznajomienie pracowników sektora kultury z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, zwiększenie wpływu badań naukowych na zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym ośrodków badawczych, poprzez ich większe możliwości wdrożeniowe.

Koordynatorka cyklu: Alicja Krawczyńska

Pierwsze spotkanie (14 kwietnia 2021): Realizacja projektów kulturalnych z wykorzystaniem Scruma

Drugie spotkanie (23 czerwca 2021): Artchoaching jako metoda rozwoju w sektorze kultury

Trzecie spotkanie (27 października 2021): „Nie dotykać eksponatów!” czyli rodzina w instytucji kultury