Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą

Czym są teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą?

To cykl spotkań organizowany średnio co dwa miesiące przez Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. Każde z nich trwa około godziny i jest podzielone na dwie części. Pierwsza z nich skupia się na prezentacji teoretycznych aspektów zarządzania kulturą lub wyników bieżących badań dotyczących sektora kultury. Natomiast w drugiej części odbywa się dyskusja z przedstawicielami organizacji kultury na temat możliwości przełożenia teorii na praktykę działań.  Dyskutujemy w konwencji Q&A.

Cykl ma na celu umożliwienie naukowcom popularyzacji wyników ich badań, zaznajomienie pracowników sektora kultury z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, zwiększenie wpływu badań naukowych na zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym ośrodków badawczych, poprzez ich większe możliwości wdrożeniowe.

Koordynatorka cyklu: Alicja Krawczyńska

Artcoaching jako metoda rozwoju w sektorze kreatywnym
Drugie spotkanie (23 czerwca 2021):
Artchoaching jako metoda rozwoju w sektorze kultury
Czwarte spotkanie (1 grudnia 2021):
Muzea prywatne – zarządzanie i finansowanie
Szóste spotkanie (8 marca 2022):
O nas – o kobietach i o kulturze