Katalog ryzyka dla projektów kulturalnych

Każdy projekt jest działaniem unikatowym, celowym oraz ukierunkowanym na przyszłość i ograniczonym w czasie. Projekty kulturalne niosą one ze sobą konieczność współpracy z artystami, partnerami, uzgadniania różnych punktów widzenia i łączenia ich w całość. W czasie pracy nad projektem kulturalnym często mamy do czynienia ze zmianami i adaptacją projektu do nowych warunków. Zawsze trzeba liczyć się z ryzykiem, czyli z niepewnymi zdarzeniami, które w przypadku wystąpienia mogą mieć negatywny wpływ na projekt. W jaki sposób identyfikować to ryzyko i ograniczać jego wpływ?

Odpowiedzią może być zastosowanie uniwersalnego katalogu ryzyka dla projektów kulturalnych, który został opracowany w ramach doktoratu wdrożeniowego Alicji Krawczyńskiej.

Podczas webinaru dowiesz się jak wykorzystać katalog, planując i realizując projekty kulturalne oraz jak zastosować metodę Atom w opracowywaniu rejestru ryzyka.

Webinarium poprowadzi mgr inż. Alicja Krawczyńska – stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura w sieci”, doktorantka na Politechnice Wrocławskiej w obszarze Nauki o Zarządzaniu i Jakości.

Swoim doświadczeniem łączy świat nauki, biznesu i kultury. Pracowała przez wiele lat w turystyce. Zajmowała się projektami e-commerce. Współpracowała z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi – Wrocławskim Towarzystwem Gitarowym jako dyrektor Organizacyjny Festiwalu Gitara Plus, Fundacją Krzyżowa jako koordynator letnich warsztatów dla młodzieży, Kolegium Europy Wschodniej, a także Filharmonią Wrocławską (Narodowe Forum Muzyki). Zwolenniczka adaptacji zwinnych metodyk zarządzania projektami. Posiada certyfikaty PSM I, PSPO I organizacji Scrum.org, PRINCE 2 Foundation.
Gościem specjalnym wydarzenia będzie dr hab. inż. Agata Klaus-Rosińska – Kierownik Katedry Zarządzania Projektami, Logistyką i Jakością, na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zarządzania projektami, interesariuszami a także rachunkowości zarządczej.

Termin: 22 listopada 2023 r., godz. 12:00

Prelegentka: mgr Alicja Krawczyńska

Gość specjalny: dr hab. inż. Agata Klaus-Rosińska