Program mentoringowy dla studentów i doktorantów

Program Mentoringowy Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK skierowany jest do studentów_ek i/lub doktorantów_ek, które_rzy mają ciekawy pomysł na badania w obszarze kultury i chcą poszerzyć swoje umiejętności badawcze pod okiem doświadczonego badacza. Program jest inicjatywą mającą na celu zachęcanie studentów i doktorantów do podejmowania własnych inicjatyw badawczych. Ma za zadanie wspieranie autorskich badań, przy jednoczesnym niesieniu pomocy w świadomym planowaniu i realizowaniu projektu badawczego.

Zespoły biorące udział w programie mogą liczyć na bieżące wsparcie zarówno ze strony koordynatorów, którzy będą czuwać nad kwestiami technicznymi, jak i Mentorów (będących członkami stowarzyszenia), wspierających radą i pomocą merytoryczną.

Do kogo kierujemy program?

Program mentoringowy kierujemy do studentów_ek oraz doktorantów_ek, którzy zainteresowani są, w szczególności: organizacjami kultury, edukacją kulturalną, procesami zarządczymi, dziedzictwem kulturowym oraz sektorem kreatywnym. Jesteśmy również otwarci na dodatkowe propozycje!

Jaki jest okres realizacji projektów?

Proponujemy, by pojedyncze projekty trwały od 3 do 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach uwzględniamy możliwość realizowania zarówno krótszych, jak i dłuższych projektów. Realizacja projektu kończy się wraz z otrzymaniem recenzji dla raportu złożonego przez grupę studentów_tek lub doktorantów_tek, stanowiącego podsumowanie przeprowadzonych badań. Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez recenzentów, raport zostanie umieszczony na stronie stowarzyszenia.

Korzyści  dla Uczestników:

 1. Networking (z Mentorami_kami i innymi uczestnikami_czkami projektu, w tym przedstawicielami organizacji kultury).
 2. Zwiększenie kompetencji z zakresu prowadzenia badań.
 3. Synteza wiedzy teoretycznej z jej praktyczną implementacją.
 4. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu metodologii badań.
 5. Zdobycie nowych umiejętności z zakresu m.in.: zarządzania czasem, zarządzania projektami oraz rozwój kompetencji miękkich m.in.: umiejętności pracy w zespole, kreatywności, odporności na stres, komunikatywności i dobrej organizacji pracy.
 6. Niepowtarzalna okazja do przeprowadzenia własnych – unikalnych – badań!

Jak można aplikować?

Jeśli chciał_byś zrealizować wraz ze stworzonym przez siebie zespołem autorskie badania to:

 1. Zbierz 2 lub 4 osobowy zespół, z którym lubisz pracować.
 2. Wspólnie zaplanujcie projekt, który będzie trwał łącznie od 3 do 6 miesięcy.
 3. Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy, znajdujący się poniżej.
 4. W terminie do 14 dni od przesłania zgłoszenia spodziewajcie się kontaktu ze strony koordynatorów programu, którzy poinformują Was o wynikach rekrutacji!

Koordynatorzy programu:

Bogna Halska-Pionka

Krzysztof Kula

Adres kontaktowy:

mentoring@ibok.org.pl

Członkowie/Członkinie Komisji Programowej:

 • dr Weronika Pokojska
 • dr Agnieszka Szostak
 • Bogna Halska-Pionka
 • Elżbieta Król-Dryja
 • Krzysztof Kula

Aktualnie realizowane projekty:

Załączniki:

Rekrutacja do programu mentoringowego jest czasowo zawieszona, o nowym terminie poinformujemy wkrótce.