Artcoaching jako metoda rozwoju w sektorze kreatywnym i kultury

Czego dotyczyło drugie spotkanie w ramach cyklu?

Z webinaru dowiesz się czym artcoaching różni się od klasycznego coachingu, dla kogo jest dobry, kiedy się sprawdza i jak z niego korzystać, a także które kompetencje ważne dla branży kreatywnej rozwija. Posiłkując się przykładami zaczerpniętymi z praktyki rozmawialiśmy też o tym, jak z wykorzystaniem artcoachingu realizować konkretne cele artystyczne.

Kim była prelegentka naszego drugiego spotkania?

Paulina Kwiatkowska-Chylińska to badaczka eksplorująca szczególnie temat rozwoju w sektorze kreatywnym, doktorantka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, członkini Instytutu Badań Organizacji Kultury. Pracuje z artystami freelancerami i organizacjami sektora kreatywnego i kultury prowadząc procesy artcoachingowe i warsztaty w obszarze rozwoju kompetencji artystów.

Kim była moderatorka drugiego spotkania?

Anna Pluszyńska jest pracownikiem naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Zarządzania Kulturą, w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Wiceprezes stowarzyszenia „Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK”. Posiada znaczącą wiedzę z zakresu: zarządzania, prawa kultury (w tym prawa autorskiego) oraz marketingu kultury. Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowi otwartość w instytucjach kultury, w tym także o charakterze prawnym. Badawczo zajmuje się ponadto zagadnieniami związanymi z wolną kulturą oraz zjawiskiem crowdfundingu i crowdsourcingu. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii.