Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań realizowanych przez członków stowarzyszenia IBOK

„Młode pokolenie dziennikarek i dziennikarzy w Radiu Nowy Świat i Radiu 357”, Klara Korejba, Maria Konrad, Kraków, 2024.

„Wdrażanie dostępności w publicznych instytucjach kultury w Polsce”, Agnieszka Konior, Anna Pluszyńska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2023

Anna Góral, „Ludzie kultury – kim są i dlaczego pracują w publicznych instytucjach kultury” & Agnieszka Konior, „Dostępność danych o wynagrodzeniach w kulturze w kontekście jawności płac”, w: Rocznik Kultury Polskiej 2023, Narodowe Centrum Kultury

Dostępność oferty krakowskich muzeów dla młodych obcokrajowców

„Dostępność oferty krakowskich muzeów dla młodych obcokrajowców”, Olga Kosińska, Klara Korejba, Maria Konrad, Krzysztof Kula, Katarzyna Zięba, Critical Heritage Studies Hub, Kraków, 2023.

„Dziedzictwo w rękach prywatnych – strategie tworzenia muzeów prywatnych w Polsce”, Agnieszka Szostak, w: „Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi cz. 2”, Kama Pawlicka, Anna Wróblewska, Piotr Majewski, Warszawa, 2023.

„Katalog ryzyka i przyczyn jego powstawania dla projektów kulturalnych z wykorzystaniem metody ATOM”, Alicja Krawczyńska, Dorota Kuchta, Agata Klaus-Rosińska, Wrocław, 2023.

„Widzialnik artystki. Workbook”, Weronika Maria Kuśmider, Paulina Kwiatkowska-Chylińska, 2023.

„Zarządzanie strategiczne w polskich muzeach publicznych”, Agnieszka Szostak, Kraków, 2023.

Instazabytki

„Raport #Instazabytki”, Agnieszka Konior, Weronika Pokojska et. al., Kraków, 2023.

„Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich – kondycja i przyszłość”, Agnieszka Konior, Anna Pluszyńska, Agnieszka Szostak, Kraków, 2023.

Okładka raportu: Nie-ludzcy pracownicy teatru. Znaczenie i rola przedmiotów w polskich teatrach dramatycznych

„Nie-ludzcy pracownicy teatru. Znaczenie i rola przedmiotów w polskich teatrach dramatycznych”, Paulina Kwiatkowska-Chylińska, Marcin Laberschek, Alicja Krawczyńska, Sylwia Mieczkowska, Kraków, 2023.

„Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu”, Małgorzata Ćwikła, Agnieszka Konior, Marcin Laberschek, Anna Pluszyńska, Agnieszka Szostak, Kraków, 2021.

„Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach”, Anna Pluszyńska, Maria Konrad, Klara Korejba, Kraków, 2022.

„Families bienvenues – rodziny w paryskich muzeach mile widziane”, Anna Pluszyńska, Kraków, 2022.

„Muzea prywatne – zarządzanie i finansowanie. Raport z realizacji projektu”, Agnieszka Szostak, 2021.

Raport podsumowujący projekt pod tym samym tytułem. Projekt zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, edycja 2021.

„Dostępność cyfrowa, architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna w publicznych instytucjach kultury. Małopolska”, Agnieszka Konior, Anna Pluszyńska, Anna Grabowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2021

„Krytyka teatralna w Polsce w czasie pandemii COVID-19”, Małgorzata Ćwikła, Marcin Laberschek, Waldemar Rapior, Zofia Smolarska, Instytut Teatralny, Warszawa 2021

„Wademekum. Budowanie publiczności teatralnej w sieci”, Małgorzata Ćwikła, 2020

Study of the Baltic Sea Region w:
Economic impact of the cultural routes of the Council of Europe in the European Union macro-regions, Agnieszka Konior, Weronika Pokojska, Komisja Europejska, 2020

„Raport z projektu badawczego Krakowski odbiorca kultury”, red. Łukasz Gaweł, Filip Skowron, Agnieszka Szostak, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2019

„Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze”, red. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Łukasz Gaweł, Anna Góral, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich, Kraków 2016

„Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny”, red. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Łukasz Gaweł, Anna Góral, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich, Kraków 2016