Aktualnie realizowane badania

Kim jest pracownik instytucji kultury
Analiza modeli gromadzenia danych na temat dziedzictwa kulturowego