Aktualnie realizowane badania

Realizacja programu badań publiczności wystawy głównej Bramy Poznania
Ewaluacja programu "Krakowski archipelag kultury"
Opracowanie propozycji wskaźników statystycznych służących pomiarowi 
wpływu dziedzictwa na rozwój społeczno-gospodarczy dla Polski

Zrealizowane badania

Analiza modeli gromadzenia danych na temat dziedzictwa kulturowego