Aktualnie realizowane badania

Raport #Instazabytki

Zrealizowane badania własne

Badania o badaniach - czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu
Nie-ludzcy pracownicy teatru. Znaczenie i rola przedmiotów w polskich teatrach dramatycznych

Zrealizowane badania zlecone

Analiza modeli gromadzenia danych na temat dziedzictwa kulturowego
Opracowanie propozycji wskaźników statystycznych służących pomiarowi wpływu dziedzictwa na rozwój społeczno-gospodarczy dla Polski
Ewaluacja programu "Krakowski Archipelag Kultury"
Realizacja programu badań publiczności wystawy głównej Bramy Poznania