ZIELONA INSTYTUCJA KULTURY – DLACZEGO WARTO I JAK ZAJMOWAĆ SIĘ KWESTIAMI ZMIANY KLIMATU W MIEJSCACH KULTURY

Joanna Tabaka. Zielona Instytucja Kultury. Dlaczego warto i jak zajmować się kwestiami zmian klimatu w miejscach kultury

W dynamicznie zmieniającym się świecie to właśnie instytucje kultury pełnią ważną rolę w oswajaniu i dostarczaniu narzędzi do rozumienia i strategii do odnalezienia się w rzeczywistości. Obok skutków pandemii, czy wojny w Ukrainie, to właśnie zmiany klimatu i ich konsekwencje są stanowią największą obawę Polaków i Polek zajmując tym samym pierwsze miejsce (52%) spośród dziedzin, z którymi nasz kraj ma najwięcej problemów do rozwiązania (badanie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 2020). W Polsce nadal nie istnieje formalna edukacja ekologiczna, a i tak większość Polaków nie wróci w mury szkoły, uczelni. Istnieje zatem ogromna potrzeba szukania sposobów na oswajanie rodaków z wiedzą, rozwiązaniami i praktykami ekologicznymi.

W Polsce jest ponad 13 tysięcy instytucji kultury rozsianych po mapie, od małych lokalnych bibliotek, poprzez muzea regionalne i domy kultury w średnich miejscowościach, do dużych instytucji, jak teatry, filharmonie. Każde z tych miejsc posiada nie tylko ogromny potencjał w minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko w trakcie realizacji bieżących zadań, ale poprzez stwarzanie okazji do wymiany wiedzy i podnoszenia kompetencji ekologicznych w zespole i wśród odbiorców oraz innych interesariuszy instytucji. Miejsca kultury są tym typem instytucji, które otrzymują od społeczeństwa ogromny kredyt zaufania, tym samym stając się wiarygodnym źródłem wiedzy o świecie.

Zazielenianie instytucji kultury to w Polsce nowy wątek, jednak jego zgłębienie przynosi wymierne korzyści m.in.:

  • obniżenia wydatków na zużycie wody, ciepła, energii, poprzez rozsądniejsze zarządzanie zasobami
  • ograniczenie produkcji odpadów,
  • zbudowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku instytucji, której zależy na środowisku,
  • możliwość pozyskania nowych dotacji i dofinansowań oraz dodatkowe punkty we wnioskach grantowych,
  • urozmaicenie programu nie tylko o tematykę ekologiczną, ale i te dziedziny z nią powiązaną kulinarną, rzemieślniczą, modową, rękodzielniczą, przyrodniczą, biologiczną, który nie tylko odpowie na aktualne potrzeby odbiorców, ale zaprosi do instytucji ekspertów z innych, niż dotychczas dziedzin,
  • pozwoli wpisać się w aktualny ogólnoświatowy trend i przygotować na zmiany z nim związane, czy to w legislacji przyszłej i aktualnej (np. obowiązek segregacji odpadów, zakaz używania plastiku jednorazowego, czy wytyczne co, do obniżeniu zużycia energii o 10% względem średniej z lat 2018-2019), czy konieczności spełnienia założeń zrównoważonego rozwoju w różnego typu finansowaniach.

Na spotkaniu dowiemy się nie tylko, jak inicjować zielone zmiany w naszych instytucjach, ale także na co szczególnie zwrócić uwagę (np. gdzie straty energii, ciepła i wody są największe) i na co uważać, aby ustrzec się nietrafionych wydatków na rozwiązania pozornie ekologiczne i takie o znamionach greenwashingu (eng. zielona ściema). Poznamy instytucje i ich dobre ekopraktyki.

Termin: 11 stycznia 2023, godz. 12:00

Prowadząca: Joanna Tabaka

Joanna Tabaka – trenerka i mentorka. Edukatorka w zakresie ograniczania negatywnego wpływu instytucji i działań kulturalnych na środowisko oraz ekspertka ds. budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury. Przeprowadziła około 200 warsztatów i spotkań w zakresie ekologizacji instytucji kultury, promocji oraz audience development dla lokalnych domów kultury, bibliotek, teatrów i muzeów w całej Polsce. Jako ekspertka była zapraszana do udziału w wykładach, konferencjach i publikacjach, przez instytucje kultury, urzędy miejskie oraz uniwersytety czy organizacje pozarządowe. W ramach doświadczenia zawodowego pełniła stanowiska odpowiedzialne za promocję i rozwój publiczności, a także koordynację wolontariatu i facylitację działań skierowanych do seniorów. Ponad 2 lata współpracowała w Urzędem m.st. Warszawy w zakresie komunikacji projektów miejskich skierowanych do mieszkańców 60+, a także organizacji Warszawskich Dni Seniora 2019. Jest podwójną stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w latach 2016 i 2020) oraz beneficjenktą warszawskiego programu Mobilni w Kulturze 2020. Autorka dwóch publikacji o ekologizacji instytucji kultury: „Kultura naturze, z Syrenką w tle. Dobre praktyki proekologiczne w warszawskich instytucjach kultury” oraz „Zielona Instytucja Kultury. O stawaniu się miejscem kultury przyjaznym naturze” oraz serii artykułów m.in. dla platformy EPALE. Prowadzi dwa blogi pt. „Widok na Widownię” (od 2015) i „Zielona Instytucja Kultury” (od 2020).

Webinar realizowany w ramach cyklu „Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą”.