Bez kategorii

  • Walne Zebranie Członków IBOKa

    5 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Członków IBOKa, w trakcie którego zostały zatwierdzone sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności stowarzyszenia w 2021 roku. Zachęcamy do zapoznania się z nimi na stronie: www.ibok.org.pl/sprawozdania

  • Webinar: Jak badać zwiedzających wystawy multimedialne?

    Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą”, który odbędzie się 30 marca 2022 roku. Tym razem wspólnie z dr Ewą Drygalską porozmawiamy o sposobach badania zwiedzających na wystawach multimedialnych.

  • Witamy wśród członków IBOKa Annę Suchocką!

    Anna Suchocka – absolwentka filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych dla menadżerów kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorantka na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje na stanowisku głównego specjalisty ds. strategii rozwoju w Muzeum Narodowym…