Misja i cele IBOK

Dlaczego powstał Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK?

– bo wierzymy, że badania nad kulturą przyczyniają się do jej rozwoju

Naszym celem jest prowadzenie badań w obszarze kultury oraz wspieranie procesów zarządczych w organizacjach związanych z działalnością twórczą, edukacją kulturalną i z dziedzictwem kulturowym. Chociaż osoby tworzące IBOK są doświadczonymi badaczami, nie skupiamy się tylko na generowaniu wiedzy teoretycznej.  Wierzymy bowiem, że zrozumienie problemów z obszaru kultury wymaga koncentracji na praktyce i łączeniu jej z zapleczem badawczym w celu poszukiwania nowych rozwiązań doskonalących procesy tworzenia i upowszechniania wartości estetycznych i kulturowych.

Jak pracujemy?

– w formie stowarzyszenia zrzeszającego badaczy z różnych środowisk i ośrodków, skupionych wokół wspólnej idei.

Intencje zakładania stowarzyszeń są różnorodne, ale zawsze podstawą są ludzie, którzy chcą angażować się we wspólne działania. Tworząc Stowarzyszenie IBOK dążyliśmy do efektu synergii pomysłów, doświadczeń i osobowości, dlatego współpracujemy z pracownikami naukowymi, niezależnymi badaczami, doktorantami i studentami z różnych ośrodków badawczych, którzy chcą prowadzić interdyscyplinarne badania nad kulturą. To, co nas charakteryzuje to otwartość na ludzi i ich różne pomysły, ale także chęć dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem. 

Szukasz miejsca w którym mógłbyś zrealizować swój pomysł na badania? Lub po prostu, tak jak my jesteś pasjonatem badań w sektorze kultury? – dołącz do nas!

Naszym zdaniem nie ma ograniczeń dotyczących tego, co warto badać. Dużą uwagę skupiamy natomiast na metodologii, dlatego chętnie wykorzystujemy różne metody i techniki badawcze, koncentrując się głównie na metodach jakościowych. Obserwując kondycję współczesnej nauki oraz potrzeby sektora kultury testujemy również eksperymentalne podejścia badawcze, a także staramy się opracowywać narzędzia dostosowane do projektowania przyszłości i opracowywania scenariuszy zmian.

Co robimy?

– współpracujemy z organizacjami, które podobnie jak my rozumieją znaczenie badań nad kulturą

Kluczowa dla naszych działań jest współpraca z organizacjami kultury. Podkreślamy słowo „współpraca”, bo prowadząc badania dążymy do budowania partnerskich relacji z  organizacjami. Nie chcemy, by proces badawczy zakończył się jedynie pozyskaniem wiedzy teoretycznej. Zależy nam na wspieraniu menedżerów kultury, motywowania ich do w nabycia nowej wiedzy, która pomoże im w codziennej pracy i przyczyni się nie tylko  do rozwoju organizacji, ale także ich samych. Dlatego tworzymy przestrzeń dla dyskusji i wymiany doświadczeń.