Komunikacja inkluzywna i praktyka redaktorska

W dyskursie publicznym można spotkać się zarówno ze zwolennikami, jak i zagorzałymi przeciwnikami stosowania feminatywów. Coraz częściej mówi się o języku neutralnym, neutratywach, osobatywach… Komunikacja inkluzywna jest obecnie popularnym tematem, ale krąży wokół niej wiele mitów. Często w tym kontekście przywoływana jest także „poprawność” (językowa i nie tylko). Wszystko to może sprawiać kłopot podczas pisania tekstów oraz wpływać na ich formę i odbiór.

O tym, co kryje się pod wspomnianymi terminami i jak sobie z tym wszystkim poradzić, porozmawiamy podczas naszego spotkania. Na praktycznych przykładach omówimy, na jakie rozwiązania się decydować w zależności od potrzeb i zobaczymy, z jakimi dylematami musi mierzyć się redaktor w swojej pracy, żeby było „dobrze”.

Link do formularza zapisów: https://forms.gle/Z3MtHgqr2zzj4s8Q7

Miejsce: on-line (link wyślemy do zapisanych osób w wieczór poprzedzający webinar)

Termin: 5.06.2024 (środa), godz. 12:00

Prelegent: Bartosz Zasieczny

Bartosz Zasieczny – polonista, redaktor, lektor języka polskiego jako obcego, językoznawca z wykształcenia i zamiłowania. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim i Studiów Podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2017 roku pracownik, a od 2022 kierownik Działu Wydawnictw Muzeum Narodowego w Szczecinie. Interesuje się, także naukowo, zagadnieniami z zakresu lingwistyki kulturowej, socjolongwistyki, języka nowych mediów, w szczególności stereotypami językowymi, nowymi zjawiskami w polszczyźnie, inkluzywnością i tym, jak przekładają się one na codzienną praktykę komunikacyjną.