Współpraca

Co możemy zaoferować?

– wsparcie w prowadzeniu badań nad kulturą

IBOK to stowarzyszenie tworzone przez doświadczonych naukowców i praktyków, od wielu lat specjalizujących się w badaniu organizacji kultury. Badania jakości obsługi, diagnoza potrzeb i oczekiwań publiczności, badania popytu na ofertę, ocena procesów organizacyjnych i komunikacyjnych to niektóre przykłady działań, które możemy zaoferować, by wesprzeć Państwa w prowadzeniu organizacji kulturalnej. Przy użyciu nowatorskich podejść metodologicznych i poznawczych prowadzimy badania ewaluacyjne, opracowujemy raporty, rekomendacje, wspieramy przy identyfikowaniu problemów i wprowadzaniu zmian. Prowadzimy także działalność doradczą i szkoleniową.

Swoją ofertę kierujemy do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i prywatnych. Jesteśmy także otwarci na współpracę z samorządami i organami administracji na szczeblu krajowym, a także innymi gremiami eksperckimi.

Dlaczego warto współpracować z Instytutem Badań Organizacji Kultury?

– bo dla nas wielkość organizacji, skala i problematyka badań czy zakres budżetu nie są ograniczeniami w prowadzeniu badań.

Stowarzyszenie zostało powołane w celu prowadzenia działalności naukowej i badawczej w obszarze zarządzania, w szczególności zarządzania kulturą oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wierzymy, że badania nad kulturą przyczyniają się do jej rozwoju. Swoją pracę traktujemy więc jak misję.

Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy. Prowadząc badania, stosujemy autorskie rozwiązania badawcze dopasowane do indywidualnych potrzeb, ale i możliwości organizacji. Wykorzystujemy różne metody i techniki badawcze, koncentrując się głównie na metodach jakościowych. Dla nas wielkość organizacji, skala badań czy zakres budżetu nie są ograniczeniami w prowadzeniu badań. I chętnie to udowodnimy. 

Co nas wyróżnia?

– doświadczenie i oryginalne podejście do prowadzenia badań

Założycielami stowarzyszenia są pracownicy i współpracownicy Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wywodzi się z pierwszej Szkoły Zarządzania Kulturą w Polsce. Mamy wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie w prowadzeniu badań oraz we współpracy z licznymi instytucjami kultury w Polsce i za granicą. Nasze prace doradcze i analityczne zawsze zogniskowane są wokół ludzi, a nie wskaźników. Ważne są dla nas kwestie wartości, relacji z odbiorcami, budowania kultury organizacyjnej czy wykorzystania potencjału pracujących w organizacjach kultury osób – zarówno jednostek, jak i grup. Mocny nacisk kładziemy także na aplikacyjność wyników naszych badań, chcemy, żeby przyczyniały się one do realnej, trwałej i pozytywnej zmiany.

Z kim współpracujemy?

Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego organizacja konferencji „Badania w sektorze kultury

Ewaluacja programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa Krakowski Archipelag Kultury dla operatora programu (2022) Centrum Kultury Podgórza

Cykl szkoleń dla pracowników Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie z zakresu zarządzania kulturą

Patronat nad konferencją Humanistic Management Conference w 2020 i 2021 roku

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, badania dotyczące kondycji i przyszłości Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich

Teatr Studio, konsultacja kwestionariusza ankiety, opracowanie raportu z badań publiczności.

Teatr Ludowy

Ewaluacja programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa – Krakowski Archipelag Kultury dla operatora programu Teatru Ludowego w Krakowie (2023)

Critical Heritage Studies Hub

Współpraca przy organizacji konferencji „Badania w sektorze kultury” (2022, 2024) – wsparcie finansowe i merytoryczne ze strony CHSH. Współpraca przy realizacji badań „Dostępność oferty krakowskich muzeów dla młodych obcokrajowców”.

Ekspertyza na rzecz strategii digitalizacji i rozwoju kultury cyfrowej przygotowana do użytku wewnętrznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2023)

Depozyt Biblioteczny

Ewaluacja programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa – Krakowski Archipelag Kultury oraz organizacja szkoleń dla operatora programu Depozytu Bibliotecznego (2024)

Referencje