Nie-ludzcy pracownicy teatru. Znaczenie i rola przedmiotów w polskich teatrach dramatycznych

Nie-ludzcy pracownicy teatru. Znaczenie i rola przedmiotów w polskich teatrach dramatycznych

W ostatnich dekadach popularność wśród badaczy zyskują kwestie dotyczące obiektów materialnych i ich ról w społecznych rzeczywistościach. Dzięki licznym opracowaniom wiemy między innymi, że wchodzą one w relacje z człowiekiem, mają zdolność oddziaływania na otoczenie, wpływają na zachowania ludzi czy uczestniczą czynnie w życiu zbiorowości. W dobie posthumanizmu, rosnącego konsumpcjonizmu, rozkwitu sztucznej inteligencji, a co za tym idzie – zastępowania pracy człowieka maszyną, pytania o znaczenie przedmiotów są nie tyle zasadne, ile wręcz konieczne. Mając to na uwadze, postanowiliśmy się przyjrzeć roli, jaką pełnią przedmioty pracujące w instytucjach kultury, zawężając obszar badań do teatrów dramatycznych. 

Być może, tak jak my, jesteś badaczką lub badaczem i intryguje Cię temat przedmiotów pracujących w organizacjach. A może pracujesz w teatrze lub innej instytucji kultury i zauważasz, że przedmioty pełnią niebagatelną rolę w codziennej pracy. Być może jesteś menedżerką lub menedżerem kultury i temat interesuje Cię z perspektywy zarządzania. Jakikolwiek jest twój cel, wierzymy, że wyniki naszych badań, którymi chcielibyśmy się podzielić w ramach webinarium, a które przedstawiliśmy w raporcie zatytułowanym Nie-ludzcy pracownicy teatru. Znaczenie i rola przedmiotów w polskich teatrach dramatycznych, zaspokoją Twoje oczekiwania i ciekawość.

Termin: 1 marca 2023, godz. 12:00

Prowadzący: Paulina Kwiatkowska-Chylińska i dr Marcin Laberschek

Paulina Kwiatkowska-Chylińska – badaczka, coachka, specjalistka ds. zdalnych produktów rozwojowych w Grupie ODiTK, trenerka prowadząca procesy rozwojowe dla pracowników sektora kreatywnego i kultury. Od ponad 10 lat realizuję misję wspierania artystów i artystek na rynku pracy. Członkini Instytutu Badań Organizacji Kultury. Doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Współorganizatorka i prelegentka konferencji naukowych, propagująca temat zarządzania w sektorze kreatywnym. Autorka artykułów naukowych m.in. w obszarze motywowania pracowników sektora kreatywnego, czy rozwoju kluczowych kompetencji artystów. Współautorka projektu „Widzialnik Artystki” realizowanego w ramach inkubatora innowacji społecznych TransferHub. Absolwentka kursu Global Talent Management na Uniwersytecie w Queensland (Brisbane, Australia).

Marcin Laberschek – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Pracownik Zakładu Badań Filozoficznych nad Kulturą w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii „Symboliczne stanowienie władzy w organizacjach” (2018). Zastępca redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Zarządzanie w Kulturze”. Opiekun studenckiego koła naukowego „Konfraternia Eksploratorów Kultury”. Jego zainteresowania koncentrują się na: symbolicznych i kulturowych wymiarach zarządzania, metodologii badań w zarządzaniu humanistycznym, dziedzictwie kulturowym przedsiębiorstw, sztuce przemysłowej i poprzemysłowej, pomnikach i ich znaczeniu społecznym, postmarketingu i zarządzaniu na ponowoczesnym rynku.