O nas: O kobietach i o kulturze

Czego dotyczyło kolejne spotkanie w ramach cyklu?

Webinarium „O nas: o kobietach i o kulturze” było zaproszeniem do dyskusji na temat obecności kobiet w instytucjach kultury oraz wyzwań z jakimi mierzą się kobiety chcąc budować swoją ścieżkę zawodową w tym sektorze. Punktem wyjścia była prezentacja wyników badań poświęconych kobietom w instytucjach kultury – ilościowych, które pokazują skalę zjawiska oraz jakościowych, w trakcie których przyjrzano się bliżej ścieżkom zawodowym kobiet w publicznych instytucjach kultury. Czy kobietom trudniej awansować w instytucjach kultury? Czy może kobiety nie są zainteresowane rozwojem zawodowym w kierunku stanowisk kierowniczych? Jakie czynniki organizacyjne sprzyjają rozwojowi ścieżek zawodowych w kulturze?

Kim była prelegentka kolejnego spotkania?

dr Anna Góral – pracuje jako adiunkt w Instytucie Kultury (UJ). Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowią organizacja i zarządzanie w sektorze kultury. Szczególną uwagę poświęca problematyce przywództwa, demokratyzacji procesów zarządzania oraz roli różnorodności w funkcjonowaniu organizacji. Interesuje się rolą grup marginalizowanych, a szczególnie kobiet w zarządzaniu (przywództwo w sfeminizowanych organizacjach), mechanizmami stymulowania zaangażowania różnych grup interesariuszy w rozwój organizacji kultury. Aktualnie ważny obszar jej zainteresowań badawczych stanowią także współczesne zagadnienia związane z rolą wspólnot i społeczności w funkcjonowaniu organizacji, samoorganizacja i tworzenie sieci w i międzyorganizacyjnych. Laureatka stypendium MNiSW TransFormation.doc „train the trainer” (2015).  Uczestniczyła w licznych stażach naukowych, m.in. na Uniwesytecie Bifrost (Islandia) czy Latvian Academy of Culture (Łotwa). Autorka licznych artykułów naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Kiedy odbyło się spotkanie?

8 marca (wtorek) 2022 o godzinie 12.00