Dołącz do nas!

Kto może przystąpić do IBOK?

Członkostwo jest otwarte dla każdego pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, niezależnego badacza, studenta lub doktoranta, którzy chcą prowadzić interdyscyplinarne badania nad kulturą.

Jakie są korzyści?

Staniesz się częścią grupy, w której znajdziesz pasjonatów ale i ekspertów badań nad kulturą. Będziesz korzystał z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. Będziesz także mógł realizować własne pomysły badawcze, które wpisują się w misję IBOK.

Jakie są obowiązki?

Bycie członkiem wymaga zaangażowania w działalność Stowarzyszenia, uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków, przestrzegania statutu i uchwał władz IBOK, dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek.

Jakie formalności należy dopełnić?

Wypełnij pisemną deklarację członkostwa.

Uzyskaj rekomendacje dwóch aktualnych członków Stowarzyszenia.

Deklarację przekaż osobiście członkowi zarządu Stowarzyszenia lub wyślij pocztą na adres: ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, p. 2.384.

Poczekaj na wydanie uchwały zarządu Stowarzyszenia o przyjęcie w poczet członków.

Wpłać ustaloną w otrzymanej uchwale składkę członkowską na konto Stowarzyszenia: 93 1600 1462 1893 3057 3000 0001

Składka wynosi 120 zł rocznie. Dla nowych członków ustalana jest w zależności od miesiąca przystąpienia (10 zł miesięcznie).

Przydatne dokumenty: