Dołącz do nas!

Kto może przystąpić do IBOK?

Członkostwo jest otwarte dla każdego pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, niezależnego badacza, studenta lub doktoranta, którzy chcą prowadzić interdyscyplinarne badania nad kulturą.

Jakie są korzyści?

Staniesz się częścią grupy, w której znajdziesz pasjonatów ale i ekspertów badań nad kulturą. Będziesz korzystał z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. Będziesz także mógł realizować własne pomysły badawcze, które wpisują się w misję IBOK.

Jakie są obowiązki?

Bycie członkiem wymaga zaangażowania w działalność Stowarzyszenia, uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków, przestrzegania statutu i uchwał władz IBOK, dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek.

Jakie formalności należy dopełnić?

Wypełnij pisemną deklarację członkostwa.

Uzyskaj rekomendacje dwóch aktualnych członków Stowarzyszenia.

Wypełnij oświadczenie RODO

Deklarację i oświadczenie przekaż osobiście członkowi zarządu Stowarzyszenia lub wyślij pocztą na adres: ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, p. 2.384.

Poczekaj na wydanie uchwały zarządu Stowarzyszenia o przyjęcie w poczet członków.

Wpłać ustaloną w otrzymanej uchwale składkę członkowską na konto Stowarzyszenia: 93 1600 1462 1893 3057 3000 0001

Składka dla nowych członków ustalana jest w zależności od miesiąca przystąpienia (15 zł miesięcznie).

Przydatne dokumenty: