WOW w IBOKu!

„WOW w IBOKu! Wsparcie organizacji wolontariatu systematycznego 2024-2026” jest projektem realizowanym przez nasze Stowarzyszenie w ramach programu wsparcia finansowego Narodowego Instytutu Wolności w ramach zadania Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030, w programie „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”.

Program obejmuje utworzenie trzech Ścieżek Rozwoju dla Wolontariuszy, obejmujących zaangażowanie w ramach Programu Mentoringu, współtworzenia Baz Danych oraz współorganizacji Webinariów.

Naszym celem jest stworzenie przyjaznego miejsca zaangażowania i rozwoju Wolontariuszy, w którym będą chcieli zostać na dłużej!