„Nie dotykać eksponatów!” czyli rodzina w instytucji kultury

Czego dotyczyło kolejne spotkanie w ramach cyklu?

Webinarium  „Nie dotykać eksponatów!”, czyli rodzina w instytucji kultury było zaproszeniem do dyskusji wokół wyzwań wynikających z przygotowania instytucji kultury do otwarcia się na tę szczególną grupę zwiedzających, jaką są rodziny, zwłaszcza rodziny wielodzietne. Punktem wyjścia będzie prezentacja wyników pilotażowego badania „Rodziny 3+ jako odbiorcy kultury. Doskonalenie zarządzania publicznością w instytucjach kultury”, które zostało przeprowadzone w ramach stypendium MKiDN w r. 2020. Dlaczego rodzina jest trudnym odbiorcą kultury? Jakie czynniki sprzyjają budowaniu prorodzinnego podejścia w instytucjach kultury?

Kim była prelegentka kolejnego spotkania?

Katarzyna Kopeć – pracuje jako adiunkt w Instytucie Kultury (UJ), gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. dla studentów zarządzania kulturą i mediami. Jest autorką książek o finansowaniu kultury („Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu”, „Rola publicznego finansowania w kształtowaniu rynku książki”). Bada relacje między polityką publiczną a funkcjonowaniem sektora kultury, szczególnie w zakresie uwarunkowań finansowania kultury i dostępności do kultury.

Kiedy odbyło się spotkanie?

3 listopada (środa) 2021 o godzinie 12.00