ŚCIEŻKA WEBINARIA

Czym jest ścieżka?

Stowarzyszenie realizuje dwa cykle webinariów dotyczących różnych aspektów zarządzania i prowadzenia badań w sektorze kultury. Cykl „Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą” umożliwia naukowcom popularyzację wyników badań. Cykl „Rozmowy o prowadzeniu badań w sektorze kultury”, jest natomiast dedykowany dla praktyków i ma na celu poszerzenie ich kompetencji z zakresu prowadzenia badań.

W ramach Ścieżki poszukujemy osób chcących wesprzeć nas w organizacji tych wydarzeń!

Kto może wziąć udział?

Ścieżka skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych obszarem nowych mediów, które dobrze radzą sobie z działaniem pod presją czasu, potrafią szybko rozwiązywać problemy techniczne oraz chcą doskonalić umiejętności obsługi spotkań on-line i zarządzania tworzonymi w ten sposób treściami.

Co oferujemy w ramach Ścieżki?

  • Przeprowadzanie testów sprzętu, oprogramowania i połączenia internetowego przed rozpoczęciem webinariów;
  • Obsługę i wsparcie techniczne podczas transmisji spotkań na żywo;
  • Tworzenie oraz dodawanie napisów do nagrań – zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
  • Tworzenie, obsługę i analizę wyników ankiet ewaluacyjnych dot. organizowanych przez nas spotkań;
  • Pomoc przy zbieraniu i udostępnianiu materiałów prelegentów;
  • Wspieranie działań promocyjnych.

Zapraszam!

Klara Korejba – opiekunka Ścieżki Webinariów