Projekty

Aktualnie realizowane badania

Kim jest pracownik instytucji kultury?
Analiza modeli gromadzenia danych na temat dziedzictwa kulturowego

Raporty

Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu
Raporty opracowane przez członków IBOK

Konferencje

Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana 2020
Badania w sektorze kultury. Dostępność 2022

Szkolenia

Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą
Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury
Oferta szkoleniowa z zakresu zarządzania w kulturze

Programy dla studentów