Projekty

Aktualnie realizowane badania

Wolontariat systematyczny

Zrealizowane badania własne

Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu
Nie-ludzcy pracownicy teatru. Znaczenie i rola przedmiotów w polskich teatrach dramatycznych
Instazabytki

Zrealizowane badania zlecone

Analiza modeli gromadzenia danych na temat dziedzictwa kulturowego
Opracowanie propozycji wskaźników statystycznych służących pomiarowi wpływu dziedzictwa na rozwój społeczno-gospodarczy dla Polski
Ewaluacja programu "Krakowski Archipelag Kultury"
Realizacja programu badań publiczności wystawy głównej Bramy Poznania
Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich - kondycja i przyszłość
Raport z badania publiczności dla Teatru Studio
Dostępność krakowskich muzeów dla studentów obcokrajowców

Raporty

Raporty opracowane przez członków IBOK

Konferencje

Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana 2020
Badania w sektorze kultury. Dostępność 2022

Szkolenia

Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą
Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury
Oferta szkoleniowa z zakresu zarządzania w kulturze

Programy dla studentów