Muzeum Zamkowe w Pszczynie jako trzecie miejsce. Prawda czy wyzwanie?!

Koncepcja trzeciego miejsca została zaprezentowana w 1989 r. przez amerykańskiego socjologa Ray’a Oldenburga i odnosi się do idei stworzenia przestrzeni społecznych poza domem (pierwsze miejsce) i miejscem nauki/pracy (drugie miejsce), gdzie ludzie mogą się spotykać, integrować i wymieniać myśli w sposób nieformalny i przyjazny. Chociaż w pierwotnych założeniach Oldenburg nie wymienia wśród trzecich miejsc muzeów, to należy docenić potencjał współczesnych, nowocześnie zarządzanych muzeów do pełnienia funkcji społecznych zgodnych z założeniami idei. Takim miejscem jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie, w którym od 2014 roku z powodzeniem wykorzystujemy koncepcję trzeciego miejsca do projektowania i realizacji licznych programów edukacyjno-animacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Prezentacja pt. „Muzeum Zamkowe w Pszczynie jako trzecie miejsce. Prawda czy wyzwanie?!” będzie próbą opisu działań Muzeum mających na celu realizację swojej nowej roli. Studium przypadku Muzeum Zamkowego w Pszczynie w duchu koncepcji trzeciego miejsca zostało zaprezentowane w pracy badawczej dr Katarzyny Żak (Żak, K. 2020. Implementing sustainable development through the prism of social inclusion as illustrated by the Castle Museum in Pszczyna. Cultural Management: Science and Education, 4 (2), 39-57. doi:10.30819/cmse.4-2.03)

Link do formularza zapisów: https://forms.gle/YukaHagKk3qd3MWZ8

Prelegentka: Małgorzata Wójcik

Małgorzata Wójcik

Animatorka kultury, koordynatorka i wolontariuszka w wielu projektach społeczno-kulturalnych. Ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika – specjalność animacja społeczno-kulturalna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych pn: Kierowanie procesami edukacji w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. W latach 2006-2014 pełniła funkcję dyrektorki Ośrodka Kultury w Brzeszczach, zaś od 2014 jest kierowniczką Działu Edukacji Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Od 2016 uczestniczy w realizacji programu Dom Kultury+ pod patronatem Narodowego Centrum Kultury. Jak dotąd w ramach programu współpracowała ze społecznościami lokalnymi 16 gmin województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. W swojej pracy jako animatorki stawia na współpracę, wymianę doświadczeń, poznawanie nowych ludzi, łączenie idei, doskonalenie oraz rozwijanie kompetencji. Dzięki motywacji jaką jest radość wspólnego odkrywania oraz współtworzenia z pasją realizuje kolejne autorskie pomysły.