Wolontariat – kulturalna rozgrzewka czy odgrzewany kotlet?

Dziewiąty webinar w ramach cyklu „Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą”.

Czego dotyczyło kolejne spotkanie w ramach cyklu?

Trudno dyskutować z ogólną ideą wolontariatu i wartościami, jakie są w nim zawarte. Charakteryzujące tego typu aktywność dobrowolne zaangażowanie na rzecz innych, niesienie pomocy, potrzeba i siła wspólnotowości nie odkrywają niczego nowego. Po co zatem rozmawiać o wolontariacie, skoro „jaki jest, każdy widzi”?

Okazuje się, że wolontariat może mieć inny wymiar. Wystarczy wyprowadzić go z najbardziej kojarzonych z nim organizacji pozarządowych i przenieść na przykład do instytucji kultury, a następnie przyjrzeć się motywacjom osób, które decydują się na działania wolontariackie właśnie w tym obszarze. Wtedy zamiast odgrzewanego kotleta wyłania się nowy obraz wolontariatu, który może być zarówno kształceniem kadr kultury, jak i ofertą kulturalną, w której bierni dotąd odbiorcy i odbiorczynie stają się współtwórcami i współtwórczyniami kultury.

Podstawą do tego typu rozważań jest program wolontariatu realizowany od wielu lat w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie (MIK), a także raport z badania przeprowadzonego przez MIK na temat wolontariatu w instytucjach kultury, zawierający rekomendacje i praktyczne wskazówki, w jaki sposób organizować wartościową współpracę z wolontariuszkami i wolontariuszami.

W trakcie webinaru przedstawiona została wizja wolontariatu, który niekoniecznie ma charakter pomocowy, ale wpisuje się w uniwersalną misję instytucji kultury w zakresie edukacji kulturowej. Zarazem jest okazją do rozwoju dla obu stron – osób zaangażowanych w wolontariat oraz pracowników i pracownic instytucji.

Kim była prelegentka kolejnego spotkania?

Izabela Bryzik – koordynatorka programu wolontariatu, praktyk i staży w Małopolskim Instytucie Kultury, autorka raportu „Wolontariat w instytucjach kultury”. Współpracę z MIK-iem rozpoczęła wiele lat temu jako wolontariuszka podczas Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu popularyzującego twórczość Bronisława Chromego, realizowanego w MIK-u od 2020 roku przez zespół wolontariuszek. Inicjatorka idei „wrażliwego wolontariatu”, w ramach którego wolontariuszki i wolontariusze wspierają działania związane z dostępnością instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. Współpracuje z uczelniami w ramach organizacji wartościowych praktyk studenckich, prowadzi szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy i wolontariuszek. Uważnie słucha i obserwuje, żeby później wprowadzać dobre zmiany. Z wykształcenia filozofka i etyczka.

Kiedy odbyło się spotkanie?

25 maja (środa) 2022 o godzinie 12.00