Olga Kosińska, Lost (in) translation? Dostępność krakowskich muzeów dla młodych obcokrajowców

Lost (in) translation? Dostępność krakowskich muzeów dla młodych obcokrajowców

Spośród różnych grup odbiorców polskich muzeów jedną ze słabiej zbadanych pozostają studenci, szczególnie obcokrajowcy. Tymczasem w samym Krakowie szacuje się ich liczbę na około osiem tysięcy – jest to równocześnie grupa chętnie angażująca się z różnego typu aktywności z zakresu uczestnictwa z kulturze. W obliczu przemian, jakie miały miejsce w ostatnich latach, a szczególnie w związku z napływem migrantów z Ukrainy po wybuchy wojny, kwestia obecności obcokrajowców w muzeach w Polsce stała się szczególnie ważna. Muzea są chętnie odwiedzane przez studentów-cudzoziemców – instytucje te pełnią przy tym także ważną rolę integracyjną. W związku z tymi obserwacjami podjęte zostały badania, których efektem jest raport „Dostępność krakowskich muzeów dla młodych obcokrajowców”. Zawiera on wyniki badań oraz rekomendacje dla muzeów w zakresie planowania przyszłych działań w kontekście udostępniania swoich zbiorów oraz przestrzeni dla młodych obcokrajowców. Na kolejnym webinarium z cyklu „Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą” przedstawione zostaną najważniejsze wnioski z badań – zidentyfikowane praktyki oraz bariery uczestnictwa w kulturze studentów-obcokrajowców, a także obecnie już dobre praktyki w tym obszarze. Przybliżymy także kwestię praktycznego zastosowania techniki badawczej tzw. tajemniczego klienta  w obszarze kultury instytucjonalnej.

Badania wykonano w ramach Critical Heritage Studies Hub przy wsparciu finansowym Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Termin: 20 września 2023 r., godz. 12:00

Prelegentka: Olga Kosińska

Link do raportu

Olga Kosińska – asystentka w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół badań marketingowych związanych z kulturą podejmowanych w mediach  społecznościowych (kampanie, akcje promocyjne, influencerzy), jak również nieinstytucjonalnych obiegów kultury oraz działań wspólnot internetowych, przede wszystkim fandomów.