Widzialność osób zajmujących się sztuką – sposoby wspierania twórców na kreatywnym rynku pracy

Widzialność osób zajmujących się sztuką - sposoby wspierania twórców na kreatywnym rynku pracy

Widzialność to jedna z ważniejszych kategorii funkcjonowania na kreatywnym rynku pracy. Dotyczy ona zarówno twórców, jak i instytucji czy organizacji sektora kreatywnego i kultury. Jest nie tylko istotną kompetencją, ale też jednym z większych wyzwań współczesnych twórców.

Co składa się na widzialność – rozumianą nie tylko jako PR i promocja?

Jak w tym zakresie wspierać osoby działające w sektorze kreatywnym?

Jaką rolę w zwiększaniu widzialności twórców mogą pełnić organizacje i instytucje kultury?

Podczas webinaru odpowiemy na wyżej postawione pytania i zaproponujemy holistyczne podejście do pracy z widzialnością. Opowiemy o innowacji społecznej, której celem jest wspieranie twórców w zwiększaniu ich widzialności i kreowaniu autentycznej marki osobistej. Wspólnie poszukamy rozwiązań na wykorzystanie konkretnych narzędzi i metod w instytucjach kultury oraz organizacjach sektora kreatywnego.

Przed webinarem polecamy zapoznać się z workbookiem „Widzalnik Artystki” stworzonym przez prelegentki.

Workbook jest darmowy i można go pobrać ze strony grantodawcy innowacji

Termin: 17 stycznia 2024 r., godz. 12:00

Webinarium poprowadziła Paulina Kwiatkowska-Chylińska oraz Weronika Maria Kuśmider.

Paulina Kwiatkowska-Chylińska – badaczka i edukatorka. Doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Członkini Instytutu Badań Organizacji Kultury. Specjalizuje się w temacie rozwoju kompetencji artystów. Współautorka innowacji społecznej Widzialnik Artystki, zrealizowanej w ramach programu TransferHUB. Prowadzi indywidualne procesy doradcze, i artcoachingowe oraz warsztaty dla freelancerów i organizacji kreatywnych. W GRUPIE ODITK współtworzy zdalne produkty rozwojowe (e-learningi, videocasty, narzędziowniki itp.) dla organizacji biznesowych. W sektorze kreatywnym współpracowała m.in. z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, CD Project RED, Fundacją Dobra Sieć, Music School w Warszawie, Festiwalem Szekspirowskim w Gdańsku. Absolwentka kursu Global Talent Management na Uniwersytecie w Queensland (Brisbane, Australia).

Weronika Maria Kuśmider – reżyserka, edukatorka i coachka artystów. Współautorka innowacji społecznej Widzialnik Artystki, zrealizowanej dzięki wsparciu programu TransferHUB. Od 2020 pod szyldem Coaching For Artists prowadzi warsztaty, konsultacje i procesy rozwojowe dla twórców i ludzi kultury. Prowadziła zajęcia i warsztaty m.in. dla studentów Akademii Teatralnej, Kolegium Artes Liberales UW czy słuchaczy poznańskiego studia wokalnego NA DWA. Absolwentka Kolegium MISH i Kolegium Artes Liberales UW, Akademii Teatralnej w Warszawie, Szkoły Teatru Iwana Wyrypajewa oraz Akademii Coachingu NOVO. Studiowała również na paryskiej Sorbonie.