Konferencje

Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana 2020
Badania w sektorze kultury. Dostępność 2022
IV Konferencja “Badania w sektorze kultury. (Współ)tworzenie"