ZESPÓŁ

Krzysztof Kula – Koordynator ds. wolontariatu programu „WOW w IBOKu!”

Absolwent studiów licencjackich oraz magisterskich z zarządzania kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizujący się w naukach o zarządzaniu i jakości. Ponadto, prowadzi oraz koordynuje zajęcia dla studentów I oraz II stopnia dot. m.in. etyki reklamy, podstaw zarządzania, dostępności oraz różnorodności w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek stowarzyszenia IBOK. Autor oraz koordynator trzech cykli webinariów dot. prowadzenia badań w sektorze kultury. Przewodniczący Komisji Programowej Programu Mentoringowego IBOK, projektu skierowanego do młodych badaczy. Aktywnie uczestniczy w interdyscyplinarnych grantach naukowych oraz konferencjach. Jego zainteresowania skupiają się przede wszystkim na procesach zarządzania, przywództwie, dostępności oraz różnorodności. Pasjonuje się zagadnieniami związanymi z dziedzictwem kulturowym, technokulturą, przemysłem kreatywnym oraz gamedev’em.

Kontakt: wolontariat@ibok.org.pl

Bogna Halska-Pionka – Opiekunka oraz Koordynatorka Ścieżki Mentoringowej

Asystentka w Zakładzie Przywództwa i Zarządzania w Edukacji w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkini zarządu stowarzyszenia naukowego Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. W 2019 roku rozpoczęła naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Doświadczenie z zakresu opracowywania strategii równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji, budowania postaw obywatelskich oraz wspierania procesów inkluzji zdobywała zasiadając w krakowskiej Radzie ds. Równego Traktowania w kadencji na lata 2021-2023, w której obradach i inicjatywach brała aktywny udział. Autorka oferty szkoleniowej Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK dla instytucji kultury. Prowadzi szkolenia z zakresu: zarządzania różnorodnością, przywództwa w organizacjach oraz gospodarowania czasowością. Mentorka w programie „Pierwszy tutor” w Collegium Invisibile w latach 2020-2022. Koordynatorka programu pn. „Program Mentoringowy” skierowanego do studentów_ek i doktorantów_ek z całej Polski. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki metodologii badań w naukach społecznych, zarządzania czasem, zarządzania różnorodnością, procesów inkluzji oraz przywództwa edukacyjnego. Poprzez badanie przestrzeni organizacji kultury stara się zdiagnozować skuteczne techniki, metody i narzędzia z zakresu gospodarowania czasowością.

Kontakt: bogna.halska-pionka@ibok.org.pl

Klara Korejba – Opiekunka Ścieżki Webinariów

Wolontariuszka wielu krakowskich festiwali, zwłaszcza filmowych i literackich. Projekty badawcze, rozmawianie z ludźmi, słuchanie ich historii i poznawanie różnorodnych perspektyw są dla niej sposobami na zdobywanie wiedzy w sposób odmienny od tradycyjnego. Przez pół roku mieszkała w Estonii, ale w każdą podróż mogłaby jeździć do Włoch. Uwielbia góry (szczególnie Bieszczady!), kolorowe kawiarki i pierwsze rzędy na koncertach 😀 Opiekunka ścieżki webinariów w ramach projektu WOW! w IBOKu.

Kontakt: klara.korejba@ibok.org.pl

Marysia Konrad – Opiekunka Ścieżki Baz danych

Jeśli przeczytaliście opis Klary Korejby, to jej brzmiałby dokładnie tak samo. Często uchodzą za jedną osobę, bo wszystko robią razem. Z niewielkich różnic, preferuje jednak klimaty morskie, a nie górskie. Dopiero przy 30 stopniach zaczyna być jej ciepło, dlatego w innym życiu z pewnością była Hiszpanką. Jej najlepszym towarzyszem (oprócz Klary) jest radio! W kontakcie z ludźmi jest połączeniem słuchacza, pytacza i gadacza, z przewagą tego drugiego, bo prowadzi wywiady 24/h. Mimo że większość jej rozmówców o tym nie wie. Jej życiowym motto, odziedziczonym po tacie, jest to, że porządna dawka ironii może uratować dzień, tak samo jak porządna dawka kawy – to akurat ma po mamie!  Zaprasza na bazę (danych oczywiście).

Kontakt: maria.konrad@ibok.org.pl

Ola Mazurek – Opiekunka oraz pomysłodawczyni programu „WOW w IBOKu!”, nieocenione wsparcie merytoryczne

Z wolontariatem związana od ponad 18 lat, koordynatorka i wolontariuszka w wielu stowarzyszeniach i instytucjach.  W czasie wolnym sięga po książki – w formie papierowej, najchętniej prosto z półki własnej biblioteczki i muzykę – z płyty CD, wrzuconej do dobrego odtwarzacza. Prywatnie Jachtowy Sternik Morski i Instruktor Żeglarstwa, który nigdy nie odmawia czarnej kawy. Pomysłodawczyni projektu “WOW w IBOKu!”, człowiek od wszystkiego.