Instazabytki, czyli o dziedzictwie i jego instagramowalności

Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą. dr Agnieszka Konior, dr Weronika Pokojska. Instazabytki, czyli o dziedzictwie i jego instagramowalności

Serdecznie zapraszamy na kolejny webinar w ramach cyklu Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą.

W czasie spotkania zostaną przedstawione wyniki najnowszego raportu przygotowanego przez zespół IBOK „#Instazabytki” pod kierownictwem dr Agnieszki Konior.

Które z polskich atrakcji dziedzictwa  – zarówno muzeów, jak i zabytków – są najpopularniejsze wśród użytkowników Instagrama? Czy frekwencja turystów w świecie rzeczywistym przekłada się na aktywności na Instagramie i wirtualną atrakcyjność? Które hasztagi są najczęściej używane? Który zabytek w Polsce jest najbardziej instagramowalny? Na te pytania odpowiada raport „#Instazabytki”.

Prelegentki przedstawią założenia projektu oraz zrelacjonują przebieg badania, omówią pokrótce wyniki w zestawieniu dla całego kraju, jak i dla wybranych województw. Podsumowując, sformułują rekomendacje dla stosowania Instagrama przez instytucje i miejsca dziedzictwa.

Termin: 20 czerwca 2023, godz. 12:00

Prelegentki: dr Agnieszka Konior, dr Weronika Pokojska

dr Agnieszka Konior – pracuje w Zakładzie Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2019 roku obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu dotyczącą zarządzania dziedzictwem kulturowym w rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. Za pracę otrzymała wyróżnienie w Konkursie im. Profesora Michała Kuleszy, a także Nagrodę Miasta Krakowa. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji: Badania w sektorze kultury (2020) i Badania publiczności w instytucjach kultury (2019). Współpracuje m.in. z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Centrum Kultury, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a także innymi organizacjami. W ramach programu Kraków – Miasto Literatury UNESCO współtworzy cykl spacerów literackich po Krakowie. Członkini Humanistic Management Network i Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, turystyką kulturową i metodologią badań w kulturze.

dr Weronika Pokojska – ukończyła studia magisterskie z zarządzania kulturą oraz z zarządzania mediami w Instytucie Kultury. W 2019 r. obroniła doktorat na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, temat pracy: „Auto-biografie. Zarządzanie dziedzictwem koncernów motoryzacyjnych na przykładzie BMW, Mercedes-Benz i Volkswagen”. Brała udział w kursach organizowanych przez zagraniczne i krajowe uczelnie i instytuty badawcze: Digitally Mapping Eastern Europe. Princeton-Herder Digital Humanities Summer Workshop (2018), Things to Remember – Materiality, Memory and Identity, Radboud University Nijmegen (2017), Summer School “Common Ground – How to Create Cities Together”, University of Applied Sciences Potsdam (2017), European Campus of Excellence “The Creative City: Past, Present and Future” MCK w Krakowie (2015). Zajmuje się zarządzaniem dziedzictwem, w szczególności interesuje się zagadnieniem dziedzictwa przedsiębiorstw i jego oddziaływaniem a także projektowaniem muzeów firmowych.