Kontrola zarządcza w instytucjach publicznych jako narzędzie doskonalenia

Iwona Sójkowska. Kontrola zarządcza w instytucjach publicznych jako narzędzie doskonalenia

Kontrola zarządcza wynika z ustawy o finansach publicznych i obowiązuje instytucje publiczne. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą ponoszą kierownicy jednostek. Obowiązek prawny skłania również do tego, aby zastanowić się, jak kadra zarządzająca niższego szczebla oraz pracownicy instytucji mogą wykorzystać kontrolę zarządczą do doskonalenia działalności.
Podczas webinarium zasygnalizowany zostanie prawny aspekt kontroli zarządczej, a następnie praktyczne zastosowanie w codziennej pracy instytucji i każdego pracownika. Analizując ankietę samooceny wspólnie zastanowimy się, co jest ważne dla efektywnego, oszczędnego i terminowego realizowania zadań, co jest istotne dla dobra instytucji i jej klientów oraz dla poprawy satysfakcji pracowników. W oparciu o doświadczenia prelegentki przedstawione zostaną dobre praktyki w doskonaleniu instytucji.

Termin: 1 lutego 2023, godz. 12:00

Prowadząca: Iwona Sójkowska

Doktor nauk humanistycznych (bibliologia), absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością w uczelniach”. Od 1998 r. związana z Biblioteką Politechniki Łódzkiej, obecnie na samodzielnym stanowisku ds. jakości, statystyk bibliotecznych i analiz. Prowadzi badania z zakresu działalności bibliotecznej, satysfakcji użytkowników; przygotowuje i analizuje dane sprawozdawcze; przygotowuje materiały na potrzeby audytu i kontroli zarządczej. Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników biblioteki oraz zajęcia dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych z zakresu „zarządzania informacją naukową”. Od 2007 r. współtworzy Elektroniczną BIBliotekę EBIB. Jest redaktorem oraz sekretarzem naukowym „Biuletynu EBIB” – fachowego czasopisma dla bibliotekarzy, który ukazuje się w
otwartym dostępie od 1999 r.

Webinar realizowany w ramach cyklu „Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą”.