ŚCIEŻKA MINIGRANTY

Założeniem Programu Minigrantów jest dofinansowanie 5 projektów Wolontariuszy, realizowanych w 2-sobowych zespołach. Kwota dofinansowania to 1000 zł.

Wasze autorskie projekty muszą wspierać rozwój społeczności lokalnych oraz wzmacniać inicjatywy Odbiorcy Waszych działań (instytucji, organizacji, inicjatywy nieformalnej). Poprzez udział w Programie możecie wesprzeć bliskie Wam organizacje, w Waszym lokalnym środowisku, rozwijając swoje kompetencje oraz zdobywając cenne doświadczenia i kontakty.

Przyznanie dofinansowania odbywa się w drodze konkursu, zachęcamy do zapoznania się z warunkami Konkursu Minigrantów edycja 2024 – informacje poniżej.

Aby skorzystać z Minigrantów wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktywne profile Wolontariusza w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW), w dniu przesłania wniosku. To oznacza, że musicie mieć aktualne oferty pomocy i/lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Członkinie Kapituły oceniającej nadesłane wnioski:

  • Maria Konrad,
  • Klara Korejba,
  • Aleksandra Mazurek.

 Zapraszamy do udziału!

Program Minigrantów finansowany jest w ramach projektu „WOW w IBOKu! Wsparcie organizacji wolontariatu systematycznego 2024-2026”, realizowanego przy wsparciu finansowym Narodowego Instytutu Wolności w ramach zadania Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i