CO TO JEST SOW?

System Obsługi Wolontariatu (SOW) jest systemem udostępniony online przez NIW-CRSO m.in. do nawiązywania współpracy Wolontariusz – organizacja, zarządzania pracą Wolontariuszy,  ewidencjonowania aktywności Wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, obsługi programu Karta Wolontariusza.

Stowarzyszenie IBOK korzysta z SOW by zapewnić szybki i elastyczny kontakt z Wolontariuszami i ułatwić ewidencję ich pracy.

System dostępny jest pod adresem https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl oraz w formie aplikacji mobilnej obsługiwanej przez system operacyjny Android oraz iOS.