Na niebieskim tle z lewej strony napis: "Badania w sektorze kultury. Dostępność 17-18 listopada 2022", z prawej strony żółte i niebieskie falujące kształty

Konferencja „Badania w sektorze kultury. Dostępność” 2022

Trzecia edycja konferencji „Badania w sektorze kultury” odbyła się 17 i 18 listopada 2022 roku. Tym razem hasło przewodnie brzmiało: „Dostępność”.

Organizatorem konferencji był Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, a współorganizatorem stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel.

Projekt był współfinansowany ze środków Miasta KrakowaInstytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencję zrealizowano przy wsparciu merytorycznym pracowników Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ a także przy wsparciu merytorycznym i finansowym Critical Heritage Studies Hub – Uniwersytet Jagielloński – platformy powstałej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Partnerami konferencji byli: Muzeum Narodowe w WarszawieFundacja Kultury bez BarierMałopolski Instytut Kultury.

Patronat medialny nad konferencją objęli: TVP 3 KrakówRadio KrakówRadio Kraków Kultura

Konferencję otworzyli: prof. dr hab. Piotr Jedynak – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. polityki kadrowej i finansowej; dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ – Prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ ds. dydaktyki; dr hab. Cezary Woźniak, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Kultury; dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ – kierownik Zakładu Zarządzania Kulturą; dr hab. Maciej Mikuła – koordynator Projektu Flagowego Critical Heritage Studies Hub; dr Agnieszka Konior – prezeska Stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK.

Infografika: Konferencja "Badania w sektorze kultury. Dostępność". 3 edycja konferencji, 2 panele dyskusyjne, 25 wygłoszonych referatów, 7 warsztatów, 4 wizyty studyjne, 181 uczestników on-line, 230 uczestników stacjonarnych.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy zatytułowany „Wdrażanie dostępności w instytucjach kultury” był moderowany przez dr Agnieszkę Konior, a w dyskusji wzięli udział: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ; dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ; Monika Wiejaczka, Anna Woźniak, Anna Żórawska. Panel dyskusyjny był dodatkowo streamingowany, a nagranie z rozmowy jest dostępne na YouTubie.

Po przerwie odbył się drugi panel dyskusyjny, zatytułowany: „Uczestnictwo w kulturze osób ze szczególnymi potrzebami”. Panel moderowany był przez dr Annę Pluszyńską, która na początku przedstawiła wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu badawczego „Osoby z niepełnosprawnościami odbiorcami kultury”. W dyskusji wzięli udział: dr Lech Kolasiński, Natalia Kaczor, Jakub Studziński, Alicja Maciejewska, Robert Więckowski. Panel dyskusyjny był dodatkowo streamingowany, a nagranie z rozmowy jest dostępne na YouTubie.

Następnym punktem programu były trzy-godzinne warsztaty. Poszczególne warsztaty dotyczyły następujących tematów:

 1. Badania bez wykluczenia – tworzenie dostępnych narzędzi badawczych (badania ankietowe);
 2. Jak włączać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w badania naukowe i projekty społeczne;
 3. Sojusznictwo z osobami z niepełnosprawnościami w badaniach uniwersyteckich i instytucjach kultury;
 4. Projektowanie dostępnych wystaw;
 5. Metody badawcze w pracy artystycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną;
 6. Osoba z niepełnosprawnością jako podmiot badań jakościowych.

Ostatni, siódmy warsztat zatytułowany Design Thinking w kontekście projektowania oferty dostępnej dla wszystkich  – z przyczyn niezależnych od organizatorów nie mógł się odbyć  stacjonarnie i został zaplanowany po konferencji, w formie online. Opisy wszystkich warsztatów opublikowano w poradniku, dostępnym także w wersji online.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyło się spotkanie integracyjne, a w jego trakcie koncert Grzegorza Dowgiałło i Piotra Bolanowskiego oraz speed meeting, czyli forma krótkiej, trzyminutowej rozmowy z innym uczestnikiem konferencji.

Drugiego dnia konferencji odbyło się łącznie sześć sesji referatowych. W trakcie 20 minutowych wystąpień prelegenci mieli możliwość zaprezentowania wyników aktualnych badań dotyczących sektora kultury. Poszczególne panele dyskusyjne zostały poświęcone następującym tematom:

 1. Teatr dostępny;
 2. Muzeum dostępne;
 3. Jakiej dostępności potrzebujemy?;
 4. Wdrażanie dostępności;
 5. Tworzenie dostępnych treści;
 6. Jak zadbać o szczególne potrzeby?

Po każdej sesji referatowej przeznaczono czas na moderowaną dyskusję. Opisy wszystkich wystąpień opublikowano w księdze abstraktów. Dodatkowo wybrani autorzy opracowali artykuły do publikacji konferencyjnej.

W przerwie między sesjami referatowymi odbył się godzinny Hyde Park. Każdy uczestnik konferencji mógł zabrać głos w swobodnej dyskusji, w tematyce związanej z konferencją.

Na zakończenie konferencji, uczestnicy udali się na wizyty studyjne do czterech instytucji kultury, tj. do Muzeum Collegium Maius, Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Fotografii w Krakowie – MuFo.

Organizatorzy zadbali, aby wydarzenie było dostosowane do zgłaszanych przez uczestników potrzeb. Panele dyskusyjne, sesje referatowe oraz wieczór integracyjny były tłumaczone na Polski Język Migowy. Na salach i przy punkcie informacyjnym zapewniona była pętla indukcyjna. Dostępny był również program konferencji w powiększonym druku oraz w alfabecie Braille’a. Uczestnicy mieli ponadto dostęp do pokoju wyciszenia/koncentracji.

W oczekiwaniu na kolejną edycję konferencji zapraszamy do dołączenia do grupy Badacze kultury na Facebooku

Strona internetowa konferencji:

www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja