Projekt badań dotyczących odbioru przez zwiedzających ekspozycji głównej pokazywanej w Bramie Poznania

Projekt realizowany na zlecenie Poznańskiego Centrum Dziedzictwa

Zespół: dr Anna Góral, Iwona Parzyńska, dr Agnieszka Szostak

Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2022

Na zlecenie Poznańskiego Centrum Dziedzictwa nasze Stowarzyszenie prowadzi badania odbiorców interaktywnej wystawy w oddziale Brama Poznania. Celem badania jest poznanie opinii osób odwiedzających na temat wystawy – jej elementów aranżacji, interaktywności oraz prezentowanych treści. W ramach badania prowadzone będą:

  1. Obserwacje odwiedzających odbiorców podczas zwiedzania wystawy. 
  2. Wywiady indywidualne i grupowe (tzw. fokusy) z odwiedzającymi.
  3. Krótkie wywiady indywidualne ze zwiedzającymi, trwające 5 – 7 minut.
  4. Spacery badawcze polegające na wspólnym zwiedzaniu i rozmowach na temat wystawy.

W efekcie powstanie raport podsumowujący wyniki badania, który posłuży pracownikom Bramy Poznania do udoskonalenia wystawy, tak aby lepiej odpowiadała potrzebom jej odbiorców.

Realizacja programu badań publiczności wystawy głównej Bramy Poznania