Dziedzictwo kulturowe w antropocenie

Na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa zespół IBOK (dr Agnieszka Konior, dr Weronika Pokojska, dr Małgorzata Ćwikła) zrealizował badanie „Dziedzictwo kulturowe w antropocenie”.

Badanie zostało przeprowadzone wśród zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce. Jego celem było  poznanie doświadczeń, wiedzy i potrzeb związanych z wpływem czynników klimatycznych na obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa. Zebrane zostały informacje na temat wyzwań, które stoją przed zarządzającymi tymi obiektami oraz dotyczące potencjalnych rozwiązań zwiększających odporność na zmiany klimatu miejsc z Listy Światowego Dziedzictwa. Badanie pozwoliło na określenie, jakie działania należy podjąć, aby chronić dziedzictwo kulturowe i pielęgnować jego wartość w obliczu nasilających się zmian otoczenia zewnętrznego.

Na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa zespół badawczy opracował metodologię badania, przygotował formularz ankiety i przeprowadził ją w całej grupie badawczej. Wyniki te zostały pogłębione poprzez wywiady IDI z wybranymi respondentami. Ponadto zespół badawczy przygotował analizę pozyskanych danych w formie raportu z rekomendacjami.

Autorki raportu:

  • dr Agnieszka Konior
  • dr Weronika Pokojska
  • dr Małgorzata Ćwikła