Raport #Instazabytki

Badanie, którego wynikiem jest niniejszy raport, ma charakter ilościowy. Jego celem było wskazanie, które z atrakcji dziedzictwa (muzeów i zabytków) cieszą się największą popularnością na Instagramie. Dodatkowo chcieliśmy sprawdzić, czy atrakcje z największą frekwencją są również najpopularniejsze na Instagramie. W niniejszym opracowaniu jako główną technikę badawczą wybrano analizę danych zastanych o charakterze ilościowym – ogólnodostępnych statystyk z wybranych profili na Instagramie.

Niniejsze badanie opiera się na ilościowej analizie danych zastanych umieszczonych na profilach wybranych organizacji na Instagramie. Badanie było prowadzone przez 9-osobowy zespół w okresie od 19 grudnia 2022 do 2 stycznia 2023 roku. Za podstawę tworzenia listy organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym przyjęto wykaz umieszczony w raporcie Polskiej Organizacji Turystyczne „Frekwencja w atrakcjach turystycznych w roku 2020” autorstwa Zbigniewa Kruczka (2021). Pod uwagę wzięto grupę organizacji określaną mianem „atrakcje dziedzictwa kulturowego”, wśród których wyróżniono „muzea” i „zabytki”. Łącznie analizie poddano 930 profili na Instagramie, w tym 857 w kategorii muzea (92%) i 73 w kategorii zabytki (8%).

Pierwszym krokiem w analizie było zidentyfikowanie, czy wskazane w raporcie POT atrakcje dziedzictwa posiadają profil na Instagramie. W stosunku do wszystkich profili analizie poddano:

 • oznaczenia lokalizacji danej atrakcji dziedzictwa (co umożliwia oznaczenie/ zameldowanie się uczestników w danym miejscu),
 • liczbę postów,
 • liczbę obserwujących,
 • liczbę obserwowanych,
 • najpopularniejsze hasztagi dotyczące danej atrakcji dziedzictwa, w stosunku do atrakcji dziedzictwa z największą frekwencją analizowaliśmy również liczbę oznaczeń w danej lokalizacji (o ile była dostępna).

Koordynatorka projektu: 

 • dr Agnieszka Konior

Zespół badawczy:

 • dr Weronika Pokojska
 • Maria Konrad
 • Olga Kosińska
 • Klara Korejba
 • Krzysztof Kula
 • Maja Paszkowska
 • dr Agnieszka Szostak
 • dr Michał Wójciak

Rozszerzenie raportu stanowią surowe dane opublikowane poniżej.

Raport został objęty honorowym patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej (POT)