Raport z badania publiczności dla Teatru Studio

Zespół badawczy IBOK na zlecenie Teatru Studio opracował raport badawczy na podstawie przeprowadzonego przez teatr badania ankietowego. Kim zatem jest publiczność Teatru Studio?

Raport opiera się na wynikach badania ankietowego skierowanego do obecnej i potencjalnej publiczności STUDIO teatrgalerii w Warszawie. Narzędzie badawcze (kwestionariusz ankiety) został wypracowany wspólnie przez pracowników różnych działów teatru (dział literacki, dział Promocji i PR, dział sprzedaży), a następnie skonsultowany przez członków stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. Badanie było realizowane w formie ankiety internetowej CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview), zawierającej 40 pytań. Celem badania było lepsze poznanie widowni teatru by bardziej trafnie odpowiadać na jej potrzeby. Anonimowa ankieta, składająca się z czterech części (metryczka, uczestnictwo odbiorców w kulturze, korzystanie z oferty teatru, zmiany nawyków kulturalnych będące skutkiem pandemii) była dystrybuowana wśród odbiorców przez internet (strona internetowa teatru, media społecznościowe). Badanie trwało od 1 grudnia 2022 roku do 2 lutego 2023 roku. Łącznie udało się zebrać 615 wypełnionych kwestionariuszy. Zachętą dla respondentów do udziału w badaniu był rabat na zakup biletów do teatru.

Autorki raportu: dr Agnieszka Konior, Maria Konrad, Klara Korejba

Grafika wygenerowana przez Midjourney na podstawie opisu tekstowego.