Konferencja Badania w sektorze kultury 2020

Druga edycja konferencji „Badania w sektorze kultury” odbyła się 19 i 20 listopada 2020 roku. Tym razem hasło przewodnie brzmiało  „Przyszłość i zmiana”.

Organizatorem konferencji był Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, a współorganizatorem stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. Patronat honorowy nad konferencją objęli Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Projekt był współfinansowany ze środków Miasta Krakowa, Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 konferencja została zorganizowana w formie zdalnej na platformie PINE, za obsługę techniczną wydarzenia odpowiadała firma Lively. Łącznie w konferencji wzięło udział 374 uczestników, reprezentujących zarówno instytucje naukowo-badawcze, jak i organizacje sektora kultury.

Konferencję otworzyła Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ. Po niej głos zabrali Dyrektor Instytutu Kultury UJ dr hab. Cezary Woźniak, prof. UJ, oraz Kierownik Zakładu Zarządzania Kulturą, przewodniczący komitetu naukowego konferencji dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ.

Pierwszym punktem konferencji był panel dyskusyjny  współorganizowany przez Narodowe Centrum Kultury, zatytułowany: „Kultura studencka. Czy na tej planecie jest życie? Kondycja współczesnej kultury studenckiej w Polsce, perspektywa badawcza”, który z warszawskiej Galerii Kordegarda poprowadził dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. Zapis debaty dostępny jest pod tym linkiem.

Po przerwie odbyła się pierwsza sesja referatowa z czterema równoległymi panelami. W trakcie 20 minutowych wystąpień prelegenci mieli możliwość zaprezentowania wyników aktualnych badań dotyczących sektora kultury. Poszczególne panele dyskusyjne zostały poświęcone następującym tematom: Teatr doświadczający pandemii, Teraźniejszość i przyszłości kultury, Zarządzanie kulturą oraz Kultura w czasach zarazy. Po sesjach referatowych przeznaczono czas na moderowaną dyskusję.  W każdym dniu konferencji jej uczestnicy mieli możliwość zagłosować na najlepszy ich zdaniem referat. W pierwszym dniu najwięcej głosów zdobyło wystąpienie dr Ewy Drygalskiej z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zatytułowane: „Technologicznie mediowane doświadczenia zwiedzających: jak badać nowe media w muzeach”.

Następnym punktem programu była prezentacja wyników raportu „Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu”, przygotowanego przez członków stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. Raport można pobrać ze strony stowarzyszenia. Badania stały się punktem wyjścia do dyskusji prowadzonej przez dr hab. Łukasza Gawła, prof. UJ i dr Weronikę Pokojską, reprezentujących Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapis dyskusji dostępny jest pod tym linkiem.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyło się spotkanie wokół wystawy „Polska. Siła obrazu” zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Przewodniczką po fascynującym świecie polskiej sztuki była dr hab. Agnieszka Rosales-Rodríguez z Uniwersytetu Warszawskiego.

Kolejny dzień konferencji rozpoczął się od panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Samorządowe instytucje kultury i ich odbiorcy w czasie pandemii COVID-19”, poprowadziła go dr Małgorzata Ćwikła z Zakładu Zarządzania Kulturą UJ. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele miejskich i samorządowych instytucji kultury, którzy na początku pandemii COVID-19, w drugim kwartale 2020, roku przeprowadzili badania dotyczące sytuacji sektora kultury.

Po przerwie odbyła się sesja posterowa. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z poszczególnymi posterami oraz pogłębienia interesujących ich tematów. Po przerwie odbyła się druga sesja referatowa z czterema równoległymi panelami. Tym razem dyskusja ogniskowała się wokół następujących tematów: Zmiany w sektorze kultury, Kadry kultury, Nowe wyzwania badawcze, Relacje z odbiorcami i nie-odbiorcami kultury. W drugim dniu konferencji publiczność za najciekawszy uznała referat dr Katarzyny Plebańczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatytułowany: „Zarządzanie karierą z perspektywy twórców i artystów – raport wstępny z badań”. Po zakończeniu każdego z paneli nastąpiła dyskusja moderowana. Linki do omawianych w trakcie konferencji raportów dostępne są w księdze abstraktów.

Na zakończenie konferencji odbył się speed meeting. Dzięki aplikacji konferencyjnej każda z osób, która wzięła udział w tym wydarzeniu, miała okazję porozmawiać przez 5 minut z innym, losowo wybranym uczestnikiem. Był to odpowiednik konferencyjnych rozmów kuluarowych.

W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji (dr Agnieszka Konior – przewodnicząca, dr Małgorzata Ćwikła, dr Anna Pluszyńska, dr Weronika Pokojska, mgr Olga Kosińska, mgr Agnieszka Szostak) chciałybyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. W szczególności pracowniczkom dziekanatu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (p. Anna Zakrzewska, p. Marta Pawliszyn, p. Agnieszka Gręda) oraz sekretariatu Instytutu Kultury (p. Jadwiga Trojanowska-Kaczmarczyk, p. Magdalena Solecka).

Kolejna edycja konferencji „Badania w sektorze kultury” odbędzie się jesienią 2022 roku. Tym razem będzie poświęcona zagadnieniom związanym z dostępnością i otwartością sektora kultury.

W oczekiwaniu na kolejną edycję konferencji zapraszamy do dołączenia do grupy Badacze kultury na Facebooku oraz odsłuchania naszej konferencyjnej playlisty na Spotify.

Więcej informacji na stronie:

www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa

Patronat honorowy