Raport: Badania o badaniach

Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?

Impulsem do podjęcia badań była oczywista skądinąd teza, że publiczne instytucje kultury w Polsce prowadzą badania i dotyczą one różnych zjawisk, zarówno organizacyjnych jak i artystycznych. Zespół badawczy, w którego skład wchodzili członkowie Stowarzyszenia IBOK, starał się pozyskać wiedzę na temat tego kto i jak bada, kiedy, z kim oraz dlaczego.

Badania zostały przeprowadzone w formie ankiety internetowej, skierowanej do takich instytucji jak: biblioteki, domy/centra kultury, instytucje wystawiennicze (galerie, muzea), opery i filharmonie, teatry oraz archiwa.

W wyniku przeprowadzonych badań pozyskaliśmy informacje m.in.  jakie badania realizują publiczne instytucje kultury w Polsce w zakresie ich funkcjonowania i zarządzania nimi, dlaczego instytucje kultury prowadzą badania, w jaki sposób korzystają z wyników oraz jakie są bariery w prowadzeniu badań.

Udostępniony raport stanowi syntezę badań. Zawiera rekomendacje skierowane do instytucji kultury oraz sformułowane dalsze luki badawcze.

W raporcie prezentujemy szczegółowe wnioski z przeprowadzonych badań – które podsumowuje poniższa infografika:Projekt realizowany we współpracy z Zakładem Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorzy raportu:

  • Anna Pluszyńska (kierownik projektu badawczego)
  • Małgorzata Ćwikła
  • Agnieszka Konior
  • Marcin Laberschek
  • Michał Murzyn
  • Agnieszka Szostak

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Kraków

Raport dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0.