BADANIE: „DZIEŃ OTWARTY MUZEÓW KRAKOWSKICH – KONDYCJA I PRZYSZŁOŚĆ” NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Zespół Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK, w składzie: dr Agnieszka Konior, dr Anna Pluszyńska, dr Agnieszka Szostak, Maria Konrad, Klara Korejba, na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa – Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi badania opinii uczestników, organizatorów i współorganizatorów Dni Otwartych Muzeów Krakowskich.

W ramach badania zaplanowane zostały:

  1. Wywiady kwestionariuszowe prowadzone przez ankieterów z indywidualnymi zwiedzającymi w ramach Dni Otwartych Muzeów Krakowskich.
  2. Wywiady fokusowe (grupowe) z pracownikami krakowskich muzeów i galerii.
  3. Ankieta internetowa skierowana do mieszkańców Krakowa.

W efekcie powstanie raport podsumowujący wyniki badania, zakończony wnioskami i rekomendacjami, który posłuży pracownikom Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa do lepszego dostosowania wydarzenia do potrzeb odbiorców.

Termin realizacji: listopad 2022 – luty 2023.

Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich - kondycja i przyszłość. Realizacja: dr Agnieszka Konior, dr Anna Pluszyńska, dr Agnieszka Szostak, Maria Konrad, Klara Korejba