BADANIE: „DZIEŃ OTWARTY MUZEÓW KRAKOWSKICH – KONDYCJA I PRZYSZŁOŚĆ” NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Zachęcamy do zapoznania się z raportem badawczym zrealizowanym przez zespół Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK na zlecenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, który dotyczy Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich.

Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich (wcześniejsza nazwa Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich) to cykliczne wydarzenie, organizowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa we współpracy ze Stałą Konferencją Dyrektorów Muzeów Krakowskich – porozumieniem osób kierujących muzeami, które mają swoją siedzibę w Krakowie. 20 listopada 2022 roku odbyła się 17. edycja wydarzenia, w której brało udział 55 muzeów (z Krakowa, a także Wieliczki i Niepołomic) i instytucji wystawienniczych. Frekwencja w tym dniu wyniosła 26 828 osób, dla porównania w poprzednim (2021 roku) było to 17 844 osób.

Muzea zaprosiły zwiedzających do poznania ich wystaw stałych i czasowych, miejsc na co dzień niedostępnych, a także do udziału w różnego typu zajęciach edukacyjnych – warsztatach, oprowadzaniach z przewodnikiem, wykładach, prezentacjach. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie mieszkańcom Krakowa historii i dziedzictwa ich miasta, a także zaznajomienie ich z bogatymi zasobami muzealnymi Dzień Otwarty organizowany jest od 2005 roku, w pierwszej edycji wzięło udział 18 muzeów. Kilkanaście edycji, trzykrotny wzrost instytucji uczestniczących w wydarzeniu oraz znaczny wzrost frekwencji świadczą o jego popularności i wzrastającym zainteresowaniu ze strony zwiedzających. Jednocześnie to dobry czas, aby poznać opinię zarówno organizatorów, jak i odbiorców Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich. Mamy nadzieję, że niniejszy raport będzie w tym pomocny.


Raport stanowi podsumowanie badania „DZIEŃ OTWARTY MUZEÓW W KRAKOWIE – kondycja i przyszłość”, które w terminie od listopada 2022 do lutego 2023 przeprowadził zespół badawczy Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK na zlecenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w trakcie Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich.

Celem badania było poznanie opinii uczestników wydarzenia oraz jego organizatorów (muzeów uczestniczących w DOMK), by następnie wprowadzić ewentualne zmiany/ulepszenia w kolejnych edycjach.

Zagadnienia będące przedmiotem badania:

  • profil uczestnika wydarzenia
  • odbiór wydarzenia przez odwiedzających w trakcie „Dnia Otwartych Muzeów Krakowskich” oraz ich motywacja do udziału w wydarzeniu
  • rozpoznawalność marki/nazwy wydarzenia
  • słabe i mocne strony oferty z perspektywy organizatorów/współorganizatorów wydarzenia.

Badanie składało się z trzech etapów:

  1. Ankiety kierowanej do uczestników Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich i przeprowadzanej przez ankieterów (20 listopada 2022) n=761
  2. Zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z przedstawicielami muzeów biorących udział w Dniu Otwartym Muzeów Krakowskich (grudzień 2022)
  3. Ankiety internetowej kierowanej do mieszkańców Krakowa n=220

W raporcie przedstawione są wyniki badania, a także rekomendacje.

Autorki raportu:
• dr Agnieszka Konior
• dr Anna Pluszyńska
• dr Agnieszka Szostak

Współpraca badawcza:
• Maria Konrad
• Klara Korejba

Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich - kondycja i przyszłość. Realizacja: dr Agnieszka Konior, dr Anna Pluszyńska, dr Agnieszka Szostak, Maria Konrad, Klara Korejba