Badanie Muzeów Domowych

Celem badania jest uzyskanie wiedzy o muzeach zrzeszonych w Sieci Muzeów Domowych, ich działalności i potencjale. A w szczególności o ich właścicielach, sposobach działania i prezentowania kolekcji, a także motywacjach przynależności do Sieci.

Muzea domowe to małe, działające lokalnie domowe czy rodzinne kolekcje zabytków i innych przedmiotów mających wartość pamiątkową, rozumianych jako składnik lokalnego czy regionalnego, a tym samym narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. To także zbiór pamiątek i zabytków o charakterze kolekcjonerskim, mający ponadlokalne znaczenie historyczne, a będący w posiadaniu osoby fizycznej, czy podmiotu, np. stowarzyszenia czy ośrodka kultur.

Badanie, przeprowadzone w formie ankiety elektronicznej, jest prowadzone we współpracy z Siecią Muzeów Domowych, a jego efektem będzie raport prezentujący przebieg i wyniki badania.

Projekt realizowany: marzec – wrzesień 2024

Zespół wolontariuszek IBOK pracuje nad Badaniem Muzeów Domowych: Agnieszka, Marlena, Dominika, Katarzyna