Kadra kultury: generacje X, Y, Z w instytucjach sztuki współczesnej

Przedmiotem badania są wyobrażenia pokoleń dotyczące przede wszystkim przyszłości, widziane przez kolejne generacje (X, Y, Z) pracowników i pracowniczek muzeów i galerii sztuki współczesnej.
Punktem wyjścia jest teraźniejsze doświadczenie pracowników instytucji kultury w zakresie: warunków pracy oraz wykorzystania nowoczesnych technologii.

Analiza warunków pracy dotyczyć będzie m.in takich zmiennych jak preferencja godzin pracy, formy zatrudnienia (stała praca na etat, zadaniowy tryb pracy, umowa na zlecenie, B2B), sposobów pracy (online, hybryda, offline), praca w zespole czy praca indywidualna, długość stażu pracy (czy pracujemy w instytucji, czy w projekcie), wykorzystanie narzędzi cyfrowych w pracy, dobrostan.
Celem analizy jest poznanie odpowiedzi tych grup na stawiane pytania badawcze i zrozumienie oraz porównanie różnic, podobieństw oraz wartości, a także preferencji i zachowań międzypokoleniowych w kontekście pracy w dziedzinie kultury oraz jej postrzegania w dobie zmian cyfrowych.

Główną techniką badawczą będzie kolaż narracyjny. Został on wybrany z racji swojego innowacyjnego charakteru, który umożliwia analizę zjawisk opartych na elementach symbolicznych, znaczeniach wybranych przez osoby badane słów czy przedstawionych przez nich wyobrażeń oraz wizji. Pozwala on zatem na skoncentrowanie się na narracjach i fabułach przedstawianych przez badanych, dzięki czemu badane zjawiska interpretowane są przez pryzmat używanego przez osoby te języka, doświadczeń, a także obrazów. Podejście takie wspiera, po pierwsze, oddanie głosu badanym, a po drugie – ukazanie wyobrażeń związanych z temporalnością (zatem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w miejscu pracy) w sposób holistyczny.

Skład zespołu badawczego:

  • mgr Maja Gawryołek-Osińska – koordynatorka zespołu
  • mgr Bogna Halska-Pionka
  • lic. Maria Konrad
  • lic. Klara Korejba
  • mgr Olga Kosińska
  • mgr Elżbieta Król-Dryja
  • dr Marcin Laberschek
  • dr Weronika Pokojska
  • dr Agnieszka Szostak
Zespół IBOK pracuje nad badaniem Kadra kultury: generacje X, Y, Z w instytucjach sztuki współczesnej