Opracowanie propozycji wskaźników statystycznych służących pomiarowi wpływu dziedzictwa na rozwój społeczno-gospodarczy dla Polski

Projekt realizowany na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Zespół:
Dr Anna Góral, dr Katarzyna Kopeć, dr Jarosław Klaś

Termin realizacji:
20.08.2022 – 15.11.2022

Przedmiotem niniejszego projektu badawczego jest opracowanie propozycji wskaźników
statystycznych służących pomiarowi wpływu dziedzictwa na rozwój społeczno-gospodarczy
dla Polski.

W ramach projektu opracowana lista wskaźników będzie dotyczyć co najmniej trzech
obszarów: polityka ochrony zabytków, obszar społeczny i obszar gospodarczy. Proponowane
wskaźniki uwzględnią trzy rodzaje danych:

  • dane obecnie dostępne,
  • dane, których gromadzenie wymagałoby niewielkiego nakładu sił i środków (np. niewielkie modyfikacje w dotychczasowych systemach gromadzenia danych),
  • dane, których gromadzenie wymagałoby dużego nakładu sił i środków i znacząco zmieniałoby system gromadzenia danych dotyczących wpływu dziedzictwa na rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce.