Ewaluacja projektu „Krakowski Archipelag Kultury”

Zespół członków Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK, na zlecenie Centrum Kultury Podgórza, ma przyjemność ewaluować projekt „Krakowski Archipelag Kultury”.

W skład zespołu projektowego wchodzi:

  • dr Jarosław Klaś
  • dr Agnieszka Konior
  • dr Anna Pluszyńska
  • dr Agnieszka Szostak
  • Olga Kosińska

Krakowski Archipelag Kultury (KAK) to program edukacji kulturowej dla Miasta Krakowa. W tym roku tematem przewodnim programu jest „Kurs na wielokulturowość”. Celem projektu jest integracja i podnoszenie kompetencji krakowskich edukatorów/ek i animatorów/ek kultury.

W ramach ewaluacji zostaną zrealizowane:

  • ankiety elektroniczne wśród uczestników projektu (ex ante i ex post)
  • wywiad grupowy (fokus) z prowadzącymi szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne oraz autorami wspólnej inicjatywy
  • wywiady on-line z autorami wyróżnionych inicjatyw/projektów
  • obserwacja uczestnicząca w trakcie spotkań
  • prosta metoda badawcza (ankieta) skierowana do odbiorców wspólnej inicjatywy oraz wyróżnionych inicjatyw/projektów
Ewaluacja projektu "Krakowski Archipelag Kultury" na zlecenie Centrum Kultury Podgórza