Młode pokolenie dziennikarek i dziennikarzy w Radiu Nowy Świat i Radiu 357

Zachęcamy do zapoznania się z raportem autorstwa Klary Korejby i Marii Konrad. Autorki w taki sposób zachęcają do jego przeczytania:

Przedstawiamy efekty naszej dwuletniej inicjatywy badawczej, której rezultatem jest raport „Młode pokolenie dziennikarek i dziennikarzy w Radiu Nowy Świat i Radiu 357”. Niezaprzeczalnie rzeczywistość medialna w Polsce przechodzi dynamiczne zmiany, a jedną z najbardziej pozytywnych jest pojawienie się tych dwóch niezależnych rozgłośni wraz z nowym pokoleniem twórców/czyń tych mediów. Nowe głosy, które zaczęły być słyszane w tych radiostacjach wywołały w nas poczucie, że być może radio zaczyna być czymś innym niż dotychczas myślałyśmy. Wcześniej kojarzyło nam się z medium zamkniętym, w którym brakuje miejsca zarówno dla młodych prowadzących, jak i młodych słuchaczy. Ten zwrot wywołał w nas nie tylko chęć bycia częścią audytorium Radia Nowy Świat i Radia 357, ale też okazał się momentem do postawienia pytań o młodych ludzi w branży medialnej, na które jako badaczki postanowiłyśmy znaleźć odpowiedzi. Tym samym w 2022 roku rozpoczęłyśmy pracę nad projektem badawczym prowadzonym w ramach Programu Mentoringowego w Instytucie Badań Organizacji Kultury – IBOK pod opieką mgr Olgi Kosińskiej. Raport, będący jego podsumowaniem, charakteryzuje przemiany społeczne w radiu na podstawie studiowania przypadków: Radia Nowy Świat, Radia 357 i Trójki wraz z opiniami młodych twórców/czyń radiów internetowych. To przede wszystkim przeprowadzone z nimi wywiady i poznanie ich osobistych historii, bezpośredniej perspektywy i odczuć dały nam możliwość opracowania badanego zjawiska tak kompleksowo.

Dziękujemy dziennikarkom, dziennikarzom oraz realizatorowi dźwięku za ogromną otwartość, zaufanie i podarowanie nam wielu godzin rozmów w warszawskich kawiarniach. Wywiady z Wami, oprócz cennego materiału badawczego, dostarczyły nam niezapomnianego czasu spędzonego z inspirującymi ludźmi. Dzięki Wam wiemy, że młodzi ludzie są słyszani, a to jest dla nas najważniejsze.

Zachęcamy do dzielenia się swoimi odczuciami na temat naszej pracy i zapraszamy do kontynuowania zapoczątkowanej w raporcie dyskusji na temat wizji przyszłości radia.

Raport powstał w ramach I edycji Programu Mentoringowego Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK.