Rusza nowy cykl „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”

Jeśli jesteś pracownikiem instytucji kultury i chcesz podnieść swoje kompetencje z zakresu prowadzenia badań, to zapraszamy do uczestnictwa w cyklu 6 bezpłatnych spotkań pt. „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”.
Spotkania poprowadzą eksperci wykorzystujący w swoich badaniach prezentowane metody i techniki. Zagadnienia teoretyczne zostaną uzupełnione o przykłady z praktyki i rekomendacje, natomiast zaraz po zakończeniu głównej części każdego webinarium przewidziany jest panel Q&A (pytań i odpowiedzi).

Jeśli więc w najbliższym czasie planujesz realizację badań w swojej instytucji, albo zawsze chciałeś to zrobić, ale nie wiedziałeś jak zacząć, to ten cykl jest dla Ciebie! Postaramy się także zainspirować tych, którzy do tej pory nie widzieli potrzeby realizacji badań.

Każde kolejne spotkanie będzie trwało około godziny. Webinaria będą odbywały się w co drugi wtorek o 12.00, według poniższego harmonogramu:

  1. Wizualne prezentacje wyników badań w sektorze kultury (Paulina Kwiatkowska-Chylińska) – 5.10.2021
  2. Badania w sektorze kultury – wprowadzenie (Marta Połeć) – 19.10.2021
  3. Praktycy jako refleksyjni badacze – wykorzystanie badań w działaniu w procesie zmieniania organizacji (dr Beata Jałocha) – 9.11.2022
  4. Metoda zogniskowanych wywiadów grupowych FGI (dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ) – 23.11.2021
  5. Badania ankietowe (dr Agnieszka Konior, dr Anna Pluszyńska) – 7.12.2021
  6. Etnografia jako metodologia bliska praktyce (prof. dr hab. Monika Kostera) – 21.12.2021

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja, szczegóły można znaleźć w opisie poszczególnych webinarów na stronie IBOK.

Spotkania będą rejestrowane, a nagrania udostępnione na kanałach IBOKa na YouTube i Vimeo. Zostaną również udostępnione krótkie materiały podsumowujące każde z spotkań. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu, to zapoznaj się z treścią naszego raportu Badania o badaniach.

Koordynatorzy cyklu: Bogna Halska-Pionka, Krzysztof Kula