Badania w sektorze kultury – wprowadzenie

Spotkanie będzie miało charakter wprowadzający do realizacji badań w sektorze kultury. Autorka odniesie się do idei i znaczenia prowadzenia badań naukowych. Wskaże zakres metod charakterystycznych dla badań sektora kultury, jak również potencjalne obszary badawcze. Omówi proces prowadzenia badań i jego etapy: planowania (konceptualizacji) oraz realizacji, a także sposoby wykorzystania wyników. Ponadto poda przykłady dobrych praktyk w zakresie organizacji procesu badawczego (zarówno na przykładzie projektów finansowanych z określonych źródeł, jak i przy ograniczonych środkach finansowych). Wskazane zostaną inne, poza prowadzeniem badań, źródła pozyskiwania wiedzy potrzebnej w działalności instytucji kultury.

Termin: 19 października 2021 r. 12.00

Prowadząca: dr Marta Połeć

Asystentka w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, doktorantka nauk humanistycznych o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magister nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (kierunki: Zarządzanie oraz Etnologia) i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: Zarządzanie Kulturą i Mediami). Aktualnie prowadzi projekt pt. „Etnografia organizacji festiwali artystów ulicznych” w ramach konkursu Preludium organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Laureatka III edycji przyznawanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Diamentowego Grantu – w jego ramach kierowała 4-letnim projektem badawczym pt. „Etnografia nieformalnej organizacji artystów ulicznych w Polsce”. Działa w Street Music Research Unit. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka Jagiellonian InterdisciplinaryPhD Programme. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim nieformalnej organizacji, przedsiębiorczości, etnografii, sztuki ulicznej i przestrzeni miejskiej.

Spotkanie jest realizowane w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”.