Metoda zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI)

W trakcie webinaru została zaprezentowana metoda zogniskowanych wywiadów grupowych (fokusów – FGI). Dowiedzieliśmy się, kiedy warto ją zastosować i w jaki sposób skonstruować scenariusz wywiadu. Omówiono także rolę moderatora w tym procesie, sposób doboru uczestników badania oraz praktyczne wskazówki dotyczące tego jak prowadzić rozmowę (żeby uniknąć zdominowania jej przez jedną osobę). Wszystkie elementy zostaną poparte praktycznymi przykładami.

Termin: 2 grudnia 2021 r. 12.00

Prowadząca: dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Jej zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności współczesnych problemów organizacji pozarządowych, ich zdolności organizacyjnych, tworzenia sieci współpracy z organizacjami publicznymi oraz społeczno-kulturowych kontekstów funkcjonowania organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim. Prowadzi głównie badania jakościowe, w ramach paradygmatu interpretatywnego.

Spotkanie było realizowane w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”.