Badania ankietowe

Badania ankietowe to jedne z najczęściej wykorzystywanych technik badawczych. Czas potrzebny na ich realizację jest stosunkowo krótki, a koszt przeprowadzenia niski – z tych powodów są tak chętnie stosowane. Jednak odbiorcy coraz mniej chętnie poświęcają czas na ich wypełnianie. W trakcie webinaru zdradziłyśmy kilka sposobów na to, jak to zmienić. Opowiedziałyśmy również o tym jak poprawnie skonstruować kwestionariusz i jakich bezpłatnych narzędzi do ich tworzenia użyć. Zaprezentowałyśmy także liczne praktyczne przykłady, które będą mogły posłużyć jako inspiracja.

Termin: 7 grudnia 2021 r. 11.00

Prowadzące: dr Agnieszka Konior, dr Anna Pluszyńska

Agnieszka Konior – doktor nauk społecznych, pracuje w Zakładzie Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badawczo interesuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem kulturą i dziedzictwem kulturowym, turystyką kulturową i metodologią badań w kulturze. Prezeska stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. Współpracowała m.in. z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, czy Narodowym Instytutem Kultury. Od 2014 roku w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO prowadzi cykl spacerów literackich po stolicy Małopolski. 

Anna Pluszyńska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Kultury UJ. Wice-prezes Instytutu Badań Organizacji Kultury. Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowi proces zarządzania prawami autorskimi oraz szeroko rozumiana otwartość i dostępność instytucji kultury. Ma doświadczenie w pracy w agencji reklamowej i eventowej.

Spotkanie było realizowane w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”.