Praktycy jako refleksyjni badacze – wykorzystanie badań w działaniu w procesie zmieniania organizacji

  1. Wprowadzenie do badań w działaniu (action research).
  2. Współczesny świat jako kontekst działania – badacz jako źródło zmiany.
  3. Strategie poznania i typy badań w działaniu.
  4. Projektowanie samolotu, w którym lecimy: wyzwania związane z realizacją badań w działaniu

Termin: 9 listopada 2021 r. 12.00

Prowadząca: dr Beata Jałocha

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania projektami, procesów projektyzacji, a także badań w działaniu. Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing (Uniwersytet Jagielloński) i Studium Pedagogicznego UJ. Studiowała na Grande École – Bordeaux Ecole de Management (obecnie KEDGE Business School), a także ukończyła liczne kursy doskonalące, w tym roczną szkołę trenerów biznesu. Kompetencje z zakresu realizacji badań w działaniu zdobywała m.in. podczas stażu metodologicznego z zakresu Participatory Action Research (City University of New York, USA). W latach 2017-2019 kierowała projektem badawczo-wdrożeniowym dotyczącym wykorzystania badań w działaniu w obszarze współpracy pomiędzy uczelnią a interesariuszami zewnętrznymi. Autorka i współautorka licznych prac naukowych wpisujących się w obszar studiów nad projektami, a także badań w działaniu. Stypendystka programu dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Spotkanie było realizowane w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”.