Webinar „Badania w sektorze kultury – wprowadzenie” (19.10)

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”.

Spotkanie będzie miało charakter wprowadzający do realizacji badań w sektorze kultury. Autorka odniesie się do idei i znaczenia prowadzenia badań naukowych. Wskaże zakres metod charakterystycznych dla badań sektora kultury, jak również potencjalne obszary badawcze. Omówi proces prowadzenia badań i jego etapy: planowania (konceptualizacji) oraz realizacji, a także sposoby wykorzystania wyników. Ponadto poda przykłady dobrych praktyk w zakresie organizacji procesu badawczego (zarówno na przykładzie projektów finansowanych z określonych źródeł, jak i przy ograniczonych środkach finansowych). Wskazane zostaną inne, poza prowadzeniem badań, źródła pozyskiwania wiedzy potrzebnej w działalności instytucji kultury.

Termin: 19 października 2021 r. 12.00

Miejsce: on-line (link wyślemy do zapisanych osób)

Prowadząca: Marta Połeć

Link do zapisów: https://bit.ly/3BhIWfw

Więcej informacji tutaj

Projekt współfinansowany ze środków miasta Krakowa