Aktualności

 • IBOK członkiem Koalicji Otwartej Edukacji

  Instytut Badań Organizacji Kultury dołączył do Koalicji Otwartej Edukacji! Misją Koalicji Otwartej Edukacji jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych, naukowych i kultury oraz promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi. Koalicja Otwartej Edukacji to porozumienie organizacji…

 • Badamy kim jest pracownik instytucji kultury

  Odmienność jest niezmienną cechą każdego z nas, a pracownicy sektora kultury są tego najlepszym przykładem. Członkowie Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK pragną podjąć się trudnego zadania mającego na celu dokonanie wieloperspektywicznej refleksji nad kadrami instytucji kultury.…

 • Relacja człowiek – przedmiot na zbliżeniu

  Czy przedmiot może być pracownikiem instytucji kultury? Jakie miejsce w strukturze organizacyjnej zajmują rekwizyty? Zespół badawczy z Instytutu Badań Organizacji Kultury rozpoczyna nowy projekt pn. „Przedmioty pracownikami instytucji kultury. Rola i miejsce rzeczy w strukturze organizacyjnej na…

 • Granty badawcze dla członków IBOKa

  W ostatnim czasie członkowie stowarzyszenia IBOK pozyskali kilka indywidualnych i grupowych grantów na realizację projektów badawczych. Uniwersytet Jagielloński, na którym zatrudnionych jest większość członków IBOKa, w 2019 roku znalazł się w gronie 10 najlepszych uczelni w Polsce,…