IBOK członkiem Koalicji Otwartej Edukacji

Instytut Badań Organizacji Kultury dołączył do Koalicji Otwartej Edukacji!


Misją Koalicji Otwartej Edukacji jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych, naukowych i kultury oraz promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi. Koalicja Otwartej Edukacji to porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Wierzymy, że wiedza jest dobrem publicznym i wszyscy powinni móc swobodnie z niej korzystać.

Otwartość oznacza wolność:
– poznawania i przechowywania dzieła.
– kopiowania i odtwarzania.
– przetwarzania, modyfikowania i remiksowania.
– udostępniania kopii i dzieł pochodnych.

Otwarte zasoby edukacyjne, naukowe oraz zasoby kultury to wytwory szeroko pojmowanej społecznej aktywności człowieka. Udostępniane w sposób gwarantujący wszystkim swobodny i bezpłatny dostęp, prawo do kopiowania, ponownego wykorzystania: przetwarzania, modyfikowania i remiksowania w dowolnym celu, wspierają indywidualny rozwój człowieka i naszych społeczności.

Edukacja, nauka i kultura oparta o otwarte zasoby wyrównuje szanse w uczeniu się przez całe życie, demokratyzuje wiedzę, ułatwia jej upowszechnianie i rozwijanie; buduje społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny, wpływa na innowacyjność świata, a równocześnie ułatwia korzystanie z różnorodnych zasobów tym, których na to nie stać, dają im społeczny awans.

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji

Więcej informacji pod linkiem https://koed.org.pl/?lang=pl