Szkolenie z zakresu zarządzania kulturą dla pracowników Filharmonii Krakowskiej

Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK na zlecenie Filharmonii im. Karola Szymanowskiego przygotowało dla jej pracowników (artystów i pracowników działów administracji) cykl szkoleń z zakresu zarządzania kulturą. Ich tematyka została wypracowana w porozumieniu z Dyrekcją Filharmonii Krakowskiej i jest związana z aktualną sytuacją w sektorze kultury. Na cykl składają się następujące tematy:

  1. Społeczna odpowiedzialność instytucji kultury
  2. Prawo autorskie
  3. Wpływ pandemii na instytucje kultury
  4. Miejsce instytucji kultury w otoczeniu społeczno-gospodarczym
  5. Marketing kultury
  6. Zarządzanie strategiczne
  7. Zarządzanie karierą (osobne szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników)
  8. Zarządzanie projektem
  9. Zarządzanie mediami społecznościowymi

Wykładowcami są pracownicy i współpracownicy Zakładu Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiadający również duże doświadczenie praktyczne, w tym: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ, dr hab. Katarzyna Barańska, prof. UJ, dr Małgorzata Ćwikła, dr Anna Góral, dr Marcin Laberschek, dr Michał Pałasz, dr Katarzyna Plebańczyk, dr Anna Pluszyńska. Całość działań koordynuje dr Agnieszka Konior.

Szkolenia będą odbywały się od stycznia do czerwca 2021 roku, łącznie obejmą 32 h akademickie. Ukończenie całego cyklu szkoleń umożliwi otrzymanie certyfikatu. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników Filharmonii Krakowskiej dotyczących zarządzania w kulturze oraz ułatwienie adaptacji do zmian zachodzących w sektorze kultury.